Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801108-53826S4

Date of Document: 2002-01-28

پيشنهاد سود براي سپرده هاي جاري بانك ها بايد به سپرده هاي جاري و ديداري نيز سود بدهند. نپرداختن سود به حسابهاي جاري نه عادلانه است و نه شرعي. دكتر حيدر پوريان در همايش ماهانه موسسه عالي بانكداري گفت: (پرداخت سود به سپرده هاي جاري در دنيا رايج است و بانك ها در ايران از محل اين سپرده ها استفاده زيادي مي برند ). عضو شوراي بورس اوراق بهادار تهران، ضمن مخالفت با پايين آوردن نرخ سود سپرده ها گفت: (درحال حاضر متوسط نرخ بهره سپرده ها در نظام بانكي حدود 12 درصد و متوسط نرخ سود تسهيلات حدود 22 درصد است. اين تفاوت به دليل ناكارآيي بانك هاست كه اين شكاف را با كاهش نرخ سود تسهيلات مي توان كم كرد ). وي خواستار كاهش نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك ها شد و گفت: بانك ها اگر از هزينه هاي اداري و اضافي خود بكاهند، مي توانند نرخ سود تسهيلات را پايين بياورند. پوريان، درمورد نحوه تعيين نرخ سود در نظام بانكي گفت: بايد به سمتي حركت كنيم كه به جاي تعيين نرخ سود در شوراها و جلسات، نرخ سود از طريق اجماع بازار به دست آيد. وي انتشار (اوراق خزانه ) را يكي از راه هاي دستيابي به نرخ سود از طريق اجماع بازار عنوان كرد و گفت: اجماع بازار براي نرخ سود از طريق نرخ بازده اوراق خزانه تعيين مي شود. به گفته پوريان، بازنگري و اصلاح قانون انتشار اوراق خزانه مصوب سال 1348 در دستور كار وزارت امور اقتصادي و دارايي است و چنانچه اين قانون به شكل اسلامي و غير ربوي آن اصلاح شود، تعيين نرخ سود از طريق اجماع بازار امكان پذير خواهد شد. وي درمورد مشخصات اوراق خزانه گفت: اوراق خزانه كوتاه مدت است و خزانه دار (وزارت امور اقتصادي و دارايي ) منتشر مي كند، اين اوراق بازده دارد. ولي سود آن از قبل تعيين نمي شود و به صورت مزايده و حراج به فروش مي رسد.