Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801107-53812S4

Date of Document: 2002-01-27

در نه ماه امسال شاخص بهاي كالاها و درصد افزايش يافت خدمات /11 3مصرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (شاخص تورم )در قبل از آن (آبان ) 9/1 1380 درصد افزايش يافت. شاخص مذكور در مقايسه با ماه مشابه سال /10 6قبل درصد افزايش داشته است. اين گزارش حاكي است كه ميزان تورم در نه ماه سال 1380 نسبت به دوره مشابه سال قبل /11 3معادل درصد بوده است. براساس بررسي هاي اداره آمار اقتصادي بانك مركزي شاخص قيمت هاي خرده فروشي در آذرماه گذشته تنها در استان كرمان معادل /0درصد 1كاهش داشت و در همه استان هاي كشور با افزايش مواجه بوده است. بيشترين ميزان افزايش اين شاخص در استان مركزي برابر با /3 6درصد و كمترين افزايش در استان هاي اردبيل مازندران و هرمزگان به ميزان /0 6درصد بود. شاخص مذكور طي دوره مورد گزارش در استان تهران /2درصد 1معادل افزايش داشته است.