Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53807S7

Date of Document: 2002-01-26

وزير بهداشت درصد 17جمعيت كشور اختلالات عصبي و رواني دارند خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير بهداشت گفت: براساس داده هاي درصد 17آماري از جمعيت كشور داراي اختلالهاي عصبي و رواني هستند. مسعود پزشكيان گفت: بيماري يك درصد از افراد مبتلا به اختلالهاي عصبي اسكيزوفرني است. وي گفت: درمان و مراقبت از بيماران رواني در اولويت برنامه هاي وزارت بهداشت است و به همين منظور براي پيشگيري و شناسايي بيماران رواني، برخي از مناطق شهري در كشور بعنوان نمونه براي مطالعه در نظر گرفته شده است. وي خاطرنشان كرد: براي ساماندهي بخش ديگري از بيماران رواني، انجمن بيماران صرعي نيز در كشور تشكيل شده وزير است بهداشت افزود: در بودجه سال آينده كشور همچنين 160 ميليارد ريال جهت تامين هزينه بستري شدن بيماران فاقد دفترچه بيمه در نظر گرفته شده است. البته اين مبلغ تنها نصف هزينه بستري شدن بيماران فاقد دفترچه را كفاف مي كند، چون سرانه سالانه بستري شدن هر نفر در كشور بين هفت تا هشت هزار ريال وي است اظهار داشت: درصد 40حدود از جمعيت كشور زيرپوشش بيمه هاي خدمات درماني قرار ندارند.