Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53805S2

Date of Document: 2002-01-26

كاهش شاخص بهاي گروه سوخت، برق و آب در آذرماه شاخص بهاي ( زير ) گروه برق و آب و سوخت در آذرماه نسبت به ماه قبل از آن /0 5معادل درصد كاهش يافت. به گزارش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شاخص بهاي گروه ( اصلي ) مسكن، سوخت و روشنايي در آذرماه نسبت به آبان /2 8امسال درصد رشد داشته كه اين رشد تماما مربوط به افزايش ارزش جاري خانه هاي مسكوني شخصي وكرايه خانه هاي اجاري به /3 1ميزان و /3 3درصد است.