Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53805S1

Date of Document: 2002-01-26

در مناطقي كه احداث خط لوله اقتصادي نيست: گاز طبيعي ازطريق شبكه برق منتقل مي شود تمام گازي كه طي 25 سال دوره قرارداد صادرات گاز به تركيه صادر خواهيم كرد چيزي حدود 230 ميليارد مترمكعب است كه اين رقم در برابر 26 هزار ميليارد مترمكعب ذخاير گازي كه درحال حاضر شناخته شده بسيار ناچيز است. بيژن زنگنه، وزير نفت كشورمان ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با برنامه خبري شبكه دو با اشاره به اين كه كل مصارف داخلي نيز در حال حاضر نزديك به 70 ميليارد مترمكعب در سال است گفت: با محاسبه اي ساده مصرف گاز داخلي طي 100 سال آينده حدود 7 هزار ميليارد مترمكعب خواهد بود كه اين رقم تقريبا يك چهارم ذخاير اثبات شده فعلي گاز كشور مي شود. وي ادامه داد: سرمايه گذاري در پروژه هاي صادرات گاز علاوه بر ايجاد تنوع در درآمدهاي ارزي دولت، اشتغال بسيار زيادي نيز ايجاد مي كند. وي گفت: امكان افزايش صادرات گاز به تركيه به منظور مصارف داخلي اين كشور و صدور گاز به كشورهاي اروپايي وجود دارد و تنها محدوديت دراين خصوص بعد مسافت است كه هرچقدر فاصله مبداو 7 مقصد كاهش يابد صادرات گاز اقتصادي تر مي شود. زنگنه افزود: بزرگترين بازار رو به رشدي كه در حال حاضر ايران به دنبال ورود به آن است بازار هندوستان است. وي اضافه كرد: احداث خط لوله انتقال گاز به مناطق غربي و مركزي هند از اين لحاظ اهميت بسيار زيادي براي وزارت نفت دارد اما روش هاي معمول ديگري نيز براي صادرات گاز وجود دارد كه صادرات گاز مايع، توليد سوخت پاك دي متيل اتر ازگاز، توليد متانول و همين طور توليد كود اوره با استفاده از گاز طبيعي تنها نمونه هايي از اين روش ها هستند. وي با بيان اين كه باوجود منابع عظيم گازي درزمينه صادرات گاز عقبماندگي داريم مسير تركيه را بهترين مسير براي صادرات گاز ايران به اروپا عنوان كرد و در عين حال گفت: مسير ارمنستان، گرجستان، درياي سياه و اوكراين به اروپا نيز براي صادرات گاز درحال مطالعه مجدد است تا دانسته هاي گذشته را تازه كنيم و با مسير تركيه مقايسه كنيم. وي با اين حال صادرات گاز به يونان و كشورهاي نزديك تر اروپايي را از طريق تركيه اقتصادي تر دانست. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصادي تر نيست به جاي صادرات گاز از آن در مصارف داخلي به عنوان جايگزين فرآورده هاي نفتي استفاده شود گفت: تنها فرآورده وارداتي نفت به كشور، بنزين موتور براي خودروها است و در باقي فرآورده ها عمدتا صادركننده هستيم. اما اين كه تا جايي كه مقدور است گاز راجايگزين ساير حامل هاي انرژي كنيم ديدگاه صحيحي است و هم از نظر زيست محيطي و هم از نظراقتصادي مقرون به صرفه است. زنگنه در همين زمينه افزود: برنامه هاي گازرساني به مصرف كنندگان خانگي و به صنايع و نيروگاه ها در محل هايي كه شبكه گذاري اقتصادي است با سرعت بسيار بالايي دنبال مي شود به طوري كه طي 4 سال اخير نزديك به ميليون 13 نفر به مشتركان گاز كشور افزوده ايم; در ابتداي سال 76 تنها 19 ميليون نفراز نعمت گاز طبيعي برخوردار بودند كه اين رقم درحال حاضر به 32 ميليون نفر نزديك شده است و اين رقم قبل از پايان برنامه سوم به 40 ميليون نفر خواهد رسيد كه تقريبا بيش از 90 درصد جمعيت شهري را شامل مي شود. وي در ادامه از طرح هاي مصوب وزارت نفت در مجلس درخصوص تبديل گاز طبيعي به سوخت خودرو خبر داد و گفت: با استفاده از تجارب كشورهايي كه داراي تكنولوژي تبديل گاز طبيعي به سوخت هستند قصد داريم تا بخشي از سوخت خودروها را از مصرف بنزين به سمت گاز هدايت كنيم. وزير نفت ادامه داد: واردات بنزين بيشتر به علت استفاده غيراقتصادي و غيركارآ از آن در خودروهاست. البته مشكل مصرف بي رويه و غيراقتصادي انرژي در بخش هاي مختلف كشور وجود دارد. وي در بخش ديگري درخصوص اشتغال زايي طرح هاي گاز گفت: سرمايه گذاري براي توسعه فاز يك ميدان گازي پارس جنوبي حدود 15 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده است. زنگنه با اشاره به اين كه صنعت گاز بيشتر سرمايه بر است تا كاربر گفت: وقتي يك فاز چنين اشتغالي ايجاد مي كند به تبع توسعه 8 فاز از اين ميدان گازي كه در دست اجراست و نهايي شدن فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي تا پايان سال جاري و انعقاد قرارداد فازهاي 11 و 12 همين ميدان تا اواسط سال آينده اشتغال بالايي ايجاد خواهد كرد. وي همچنين به طرح هاي بعدي وزارت نفت درخصوص احداث واحدهاي تبديل گاز به مايع و توسعه سرمايه گذاري در طرح هاي پتروشيمي اشاره كرد و گفت: در استفاده از منابع گاز كشور سعي خواهيم داشت تا ازخام فروشي به سمت صادرات توليدات با ارزش افزوده بيشتر حركت كنيم. وزير نفت در ادامه اين گفت وگو در پاسخ به سوالي درخصوص اقتصادي بودن تبديل گاز به برق در نيروگاه هايي كه امكان تاسيس آن در نزديكي شهرها وجود دارد، باتوجه به ايمن تر شدن بستر شهرها و پاكيزه تر بودن انرژي الكتريكي، گفت: اين پيشنهاد به ويژه براي شهرهايي كه در بخش هاي گرمسيري قرار دارند و در فصول سرما نيازي به امكانات گرمايشي ندارند و در باقي فصول به برق بيشتري براي سرمازايي احتياج دارند، پيشنهادي جالب توجه و قابل مطالعه است. وي شرط استقبال مردم از چنين طرحي را غيرتصاعدي محاسبه كردن هزينه هاي برق مصرفي در اين مناطق عنوان كرد و گفت: به نظر مي رسد براي استفاده يكسان مردم كشور از نعمت گاز در برخي نقاط بتوان آن را از طريق سيم برق منتقل كرد. وزير نفت كشور در پايان از اتمام دو طرح بزرگ گازي ديگر در كشور خبر داد و گفت: توسعه پالايشگاه گاز خانگيران كه توسط شركت ملي گاز و پيمانكاران و سازندگان داخلي به انجام رسيده، در بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد و بهره برداري از واحد اول پالايشگاه گاز فاز 2 و 3 ميدان پارس جنوبي نيز در اسفندماه آغاز خواهد شد.