Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801106-53798S1

Date of Document: 2002-01-26

سخني با خوانندگان ما هم، چون خوانندگان هميشگي همشهري از صفحه آخر روزنامه و به ويژه اجزاي ثابت آن خاطره ها، داريم. اين صفحه براي سال ها هويتي ويژه به همشهري داده بود و چه بسيار خوانندگاني كه مجموعه هايي از هر يك از اجزاي آن گرد آورده اند. هنگامي كه همشهري انتشار خود را آغاز كرد هر يك از اين بخش ها در حقيقت پنجره اي تازه بود كه ميان فضاي مطبوعاتي كشور و مخاطبان، گشوده مي شد. اما امروز در عرصه مطبوعات كشور روزنامه هاي جديد باليده اند، اطلاعات و اخبار از طريق رسانه هاي نوين گردش روان تري يافته است و رسانه هاي تصويري هر روز صحنه هاي مختلف زندگي مردم را فراگير تر به تماشا مي گذارند. در چنين شرايطي از آنجا كه هيچ پديده نويي بدون گذشتن از گذشته امكان بروز نمي يابد و از آنجا كه نو شدن ضرورت نشاط و پويايي است بر آن شديم تا در شكل و محتواي اين صفحه تغييراتي دهيم. درج حديث و ستون با مردم كه از اجزاي ثابت اين صفحه بود از فردا در صفحه ديگري از سر گرفته خواهد شد. اميدواريم اين تغيير رضايت خاطر خوانندگان ارجمندمان را فراهم سازد.