Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53791S7

Date of Document: 2002-01-25

قاب هفته امتحان كوچك بدون ترديد مي توان گفت كه در مخيله شهرام اين ميليادر جوان هرگز نمي گنجيد كه در عنفوان جواني به چهره اي خبرساز تبديل شود. آن هم چهره اي كه شش شبكه رسانه ملي ساعت ها، و تقريبا تمامي رسانه هاي مكتوب صفحه ها از وي بگويند و بنويسند. شهرام جزايري عرب حداقل تا پايان سال جاري چهره اي خبرساز خواهد بود و در آينده نيز هرگاه و به هر دليل ذكري از پرونده معروف و جنجالي ميلياردي 123 فاضل خداداد به ميان آيد بلافاصله نام جزايري عرب نيز مطرح خواهد شد. هر چند كه ميان فاضل و شهرام تفاوت بسيار است. اگر * فاضل پنجاه ساله فردي بوده كه از نظر اخلاقي لاقيد بوده و قسمت زيادي از وقت خود را صرف شركت در مجالس لهو و لعب و كاباره هاي مختلف مي كرده است و هيچ گونه التزام عملي نسبت به انجام فرايض و مسايل و احكام شرع مقدس نداشته و ارتباط منكراتي وي با برخي خوانندگان طاغوتي و متواري به خارج از كشور محرز بوده و وي صراحتا در مراحل تحقيق خود به آن اعتراف نموده و آن را به عنوان افتخارات خود به ديگران منتقل مي نموده است و علاوه بر اين ها به شرب خمر، ميگساري، استعمال مواد مخدر، شركت در مجالس لهو و لعب و برگزاري مجالس آن چناني به دفعات مكرر پس از مراجعتش به كشور در پايان جنگ تحميلي نيز صراحتا اقرار داشته است، در عوض شهرام ساله 29 فردي بوده كه به گفته خودش در تمامي مراحل زندگي اش رضاي خدا و رضايت خلق را در نظر گرفته است و علاوه بر آن همواره در پي انجام كارهاي خير بوده و اين كار را با صداقت انجام مي داده است. ضمن آن كه حدود 3 سال است كه هر كسي، از دولتي و غيردولتي نيازمند به وي مراجعه كرده به صورت مستقيم و غيرمستقيم از تقاضاي يك ميليون تومان تا بالاي 100 ميليون تومان به وي كمك كرده است. شهرام جزايري آن زمان چهره اي خبرساز شد كه با صراحت هرچه تمام تر به افشاي نام دريافت كنندگان پول مبادرت كرد هر چند كه به فاصله چند ساعت پس از اين افشاگري تقريبا تمامي آن افراد به تكذيب ادعاهاي وي پرداخته و حتي در مواردي منكر آشنايي با وي شدند. در اين ميان آن چه كه تاكنون محرز شده اين است كه چهره شهرام اين جوان جنوبي 29 ساله براي بسياري از نمايندگان آشنا بوده و حتي به عنوان يكي از صادركنندگان نمونه فرش، نه تنها در زمره مشاورين كميسيون اقتصادي مجلس نيز بوده، بلكه كارت 500 براي ] ورود و تردد در مجلس و راهروهاي آن [ را هم در جيب خود داشته است. منابع آگاه درباره اين جوان نه چندان خوش شانس گفته اند كه كانون فعاليت تجارت خارجي شهرام جزايري كشور امارات متحده عربي بوده و در بازپرداخت اقساط و بدهي وام ها و تسهيلات دريافتي از بانك، فردي خوش حساب به شمار مي آمده است. منابع آگاه مي گويند اين جوان جنوبي براي نفوذ به تمام لايه هاي سياسي قدرت تقلا مي كرده و مردان سياسي، صرف نظر از خط و گرايش شان مورد توجه او بوده اند. جلسه دوم رسيدگي به اتهامات شهرام جزايري عرب در حالي آغاز شده بود كه وي پيش از رسميت يافتن جلسه، در جايگاه متهمان مشغول تلاوت قرآن بوده و در ابتداي دفاعيات خود نيز داستاني از آدم و حوا و فريب انسان توسط شيطان براي دادگاه و حاضرين بيان كرد! بدون ترديد، تمام اظهارات و آن چه را كه برخي از رسانه ها از آن به عنوان افشاگري نام مي برند، نيازمند تحقيق و اثبات است. اما نكته اي كه براي برخي از ناظران سياسي مغفول مانده، مسئله تحقق جرم است. به اعتقاد اين ناظران با وجود قرائت ادعانامه نماينده مدعي العموم عليه شهرام جزايري عرب مشخص نشد كدام تسهيلات دريافتي سر رسيده شهرام جزايري و شركت هاي وابسته به او معوق مانده و يا بانك هاي اعطاكننده تسهيلات، آن را بدون وثيقه معتبر پرداخت كرده اند زيرا چنان چه تسهيلات دريافتي داراي وثيقه معتبر و مورد قبول بانك باشد و يا اصل و سود تسهيلات اعطايي اعاده شده باشد ولو اين كه وثيقه كافي اخذ نشده باشد، تحقق جرم از لحاظ موازين حقوقي قابل تامل خواهد بود. شهرام جزايري در جلسه اول دادگاه خود، برگزاري اين دادگاه را امتحان كوچكي از جانب خداوند دانسته بود و با اعلام اين كه خداوند وي را از امتحانات بزرگي بيرون آورده است ابراز اميدواري كرده بود كه با توكل بر خداوند از اين امتحان كوچك نيز نجات پيدا كند. آيا وي خواهد توانست از اين امتحان كوچك موفق بيرون ؟ بيايد بايد منتظر ماند و ديد. * تمامي مطالب مربوط به فاضل خداداد، متهم رديف اول پرونده اختلاس 123 ميليارد توماني بانك صادرات برگرفته از روزنامه كيهان مورخ چهارشنبه اول آذر ماه سال 1374 شماره 15504 بوده است.