Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53787S4

Date of Document: 2002-01-25

دهكده جهاني در يك هفته رونق اقتصاد آمريكا چه؟ موقع رضا علي اكبر پور آخرين ارقامي كه درباره اوضاع و احوال اقتصادي آمريكا منتشر شده است، نشان مي دهد كه احتمال بدتر شدن وضعيت ديگر وجود ندارد، البته به شرطي كه حملات تروريستي جديدي به اين كشور صورت نگيرد. ميزان ركود اقتصادي در همان سطح سه ماهه سوم و چهارم سال 2001 خواهد بود. گفته مي شود كه مصرف كنندگان آمريكايي واكنش معقولانه اي در قبال كاهش نرخ بهره و سقوط قيمت هاي برخي كالاها (مانند اتومبيل ) از خود نشان داده اند. اگر جهش صنعتي ماه اكتبر را در نظر بگيريم، در خواهيم يافت كه عليرغم برخي حوادث ناگوار و از جمله ركود در بخش مسكن، اقتصاد آمريكا مي تواند از همين ابتداي سال 2002 به ارقام مشتي دست پيدا كند. در خارج از آمريكا اوضاع چندان مساعد نيست زيرا نيروهاي ركودآفرين همچنان در آلمان و ژاپن به فعاليت خود ادامه مي دهند. اما كشورهايي مانند چين، هند و كشورهاي غير مهم اروپا لطمات كمتري از ركود جهاني خورده اند. اين ها نشان مي دهد كه حمايت جهان خارج از اقتصاد آمريكا حالتي نسبي خواهد داشت. كارشناسان خوشبين صندوق بين المللي كارشناسان صندوق بين المللي پول، نهادي كه در آخرين لحظه به ياري كشورهاي بحران زده مي شتابد، سرانجام نظر خود را درباره اقتصاد سال 2002 اعلام كردند. آن ها معتقدند كه رشد اقتصادي جهان بي شك پايين تر خواهد بود، اما تاثير حوادث 11 سپتامبر چندان گسترده و طولاني نخواهد بود. اين كارشناسان، ميزان رشد توليد ناخالص جهاني در سال 4/2 2002 را درصد (مشابه ) 2001 تعيين كرده اند. رشد اقتصادي /1 1جهان درصد پايين خواهد ميزان آمد اين رشد در ايالات متحده، ژاپن و كشورهاي اروپايي، به ويژه فرانسه، بسيار پايين خواهد بود. اما آلمان و كشورهاي در حال توسعه شاهد ارقام بهتري خواهند بود. اين كارشناسان در پايان تاكيد مي كنند كه ركود اقتصادي منجر به كاهش تقاضاي مواداوليه خواهد شد و كشورهاي توليدكننده اين مواد را با خطرات جدي روبه رو خواهد كرد. انرون سخاوتمند روزنامه لوموند در حاشيه مطلبي پيرامون ورشكستگي شركت انرون در ايالات متحده، به سخاوتمندي اين شركت در قبال نامزدهاي انتخاباتي اشاره كرده است. به نوشته اين روزنامه، بر اساس تحقيقي كه از سوي مركز مسئوليت سياسي صورت گرفته است، شركت انرون از نظر ميزان كمك به نامزدهاي انتخاباتي و كاركنان دولت فدرال (چه در كنگره و چه در نهاد رياست جمهوري ) در مقام سوم قرار دارد. شركت UPS در رديف اول و لاكهيد ( Lockheed) در جايگاه دوم است. به گفته مركز مسئوليت سياسي 71 سناتور از 100 سناتور و 187 نماينده از 435 نماينده از سخاوتمندي هاي شركت انرون بهره از برده اند شش ميليون دلاري كه از سال 1989 به حساب اين افراد واريز شده، نيمي به صورت غير مستقيم بوده است و پرداخت هاي غير مستقيم بي شك به خاطر دور زدن قانون محدوديت كمك هاي مالي به نامزدها صورت گرفته است. آقاي جورج بوش در فاصله سال هاي 1994 تا 1998 به خاطر چند بار نامزدشدن جهت احراز سمت فرماندار در ايالت تگزاس و سپس براي رئيس جمهور شدن در سال 2000 مبلغي معادل دلار 736800 دريافت كرده است درصد 740 از كمك هاي انرون در ميان جمهوري خواهان و 26 درصد ديگر در ميان دموكرات ها توزيع شده است. افزايش مصرف در ميان فرانسوي ها بر اساس ارقامي كه از سوي موسسه Insee در فرانسه منتشر شده است خانواده هاي اين كشور در ماه /0 4 دسامبر 2001 درصد بيش از ماه نوامبر /3 8و درصد بيش از ماه دسامبر به 2000 مصرف كالاهاي كارخانه اي روي آورده اند. هزينه هاي مصرف در طول سال 2001 حدود 3 درصد افزايش يافته است. Insee تاكيد دارد كه خريد اتومبيل از سوي خانواده هاي فرانسوي به مسير صحيح آن هدايت شده است. فورد در موضع انفعالي شركت شماره دو توليد اتومبيل در جهان براي نجات خود طرح بي سابقه اي را تدارك ديده است. ويليام گري فورد، نتيجه فورد معروف، سه ماه پس از رسيدن به مقام مديركلي در اين شركت عظيم تصميم گرفته است كه هزار 35 نفر را اخراج كند از 44 كارخانه غير آمريكايي خود 5 كارخانه را تعطيل نمايد و تعداد اتومبيل هاي توليدي در سال را حدود 1 ميليون دستگاه كاهش دهد. دليل اين اقدامات: ركود اقتصادي، جنگ قيمت ها، افزايش هزينه هاي توليد و از دست رفتن بخشي از بازار به نفع رقباي ژاپني و اروپايي كه در كار خود نوآورتر هستند، مي باشد. شركت فورد فقط يك تسلي خاطر دارد: شركت شماره يك جهان يعني جنرال موتور نيز 5700 كارمند اداري خود را اخراج خواهد كرد.