Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53786S1

Date of Document: 2002-01-25

حفاظت از نيروگاه هاي هسته اي در مقابل حملات تروريستي وقوع يك حادثه شديد مي تواند باعث آلودگي دراز مدت محيط اطراف نيروگاه شده كه در اين صورت پاكسازي محيطزيست بسيار پرهزينه خواهد بود راكتورها طوري طراحي مي شودتا در مقابل شديدترين نيروهاي طبيعي همانند زمين لرزه ها گردبادها و طوفان ها مقاومت نمايد سليمان فرهاديان بعد از حوادث تاسف بار 11 سپتامبر 2001 پرسش هاي متعددي در مورد آسيبپذيري تاسيسات هسته اي به ذهن هجوم آورد. اگر چه قوانين دقيق و تدابير امنيتي شديدي براي جلوگيري از حملات تروريستي از پيش تعيين شده به اجرا گذاشته شده است اما با اين همه تصور سقوط عمدي هواپيماهاي شركت هاي هوايي بزرگ ذهن ما را مغشوش مي كند. با اين تفاسير آيا شهروندان كشورهاي صاحب نيروگاه هاي هسته اي بايد در قبال اين گونه حملات نگران؟ باشند پاسخ به اين پرسش كمي دشوار است. يك نيروگاه هسته اي براي هواپيماهايي كه با سرعت زياد پرواز مي كنند هدف چندان مناسبي نمي تواند باشد. زيرا بعيد به نظر مي رسد كه اين حمله به هدف اصابت نمايد و حتي در صورتي كه به هدف برخورد كند تخريب محفظه استوانه اي نمي تواند ساختار كلي تجهيزات را نابود سازد. به طور معمول هسته مركزي يك راكتور كمتر از 10 فوت قطر و 12 فوت ارتفاع دارد كه اين هسته مركزي در داخل يك محفظه استيل قرار گرفته و بوسيله سنگرها و استحكاماتي كه از بتن مسلح ساخته شده اند حفاظمي شود. اگرچه طراحي حفاظ راكتورها ممكن است در جزئيات تا حدودي با هم متفاوت باشد اما در تمام موارد طوري طراحي مي شود تا در مقابل شديدترين نيروهاي طبيعي (همانند زمين لرزه ها، گردبادها و طوفان ها ) مقاومت نمايد. علي رغم آنكه اين تاسيسات براي مقاومت در برابر حملات نظامي طراحي نشده اند اما انتظار مي رود محفظه هاي هسته اصلي راكتور در مقابل سقوط يك هواپيماي كوچك بتواند مقاومت كند. اگرچه هسته مركزي راكتور به شدت حفاظت شده است اما بعضي از تجهيزات جانبي همانند وسايل و لوله هاي خنك كننده راكتور ممكن است در مقابل حملات مستقيم تروريستي آسيبپذير باشند. اما با اين همه نيروگاه هاي هسته اي به چندين سيستم خنك كننده اضطراري مجهز شده اند و علاوه بر آن داراي سيستم هاي حفاظتي اضطراري هستند تا در صورت لزوم نيروگاه از مدار خارج شود. در حوادث غير محتمل در صورتي كه تمام اين تجهيزات احتياطي تعبيه شده تخريب شوند هسته مركزي راكتور بيش از حد گرم شده و نهايتا ذوب مي شود. اما حتي در صورتي كه اين مورد بسيار نامحتمل روي دهد (كما اينكه يكبار در ايسلند روي داد ) مواد، راديواكتيو از محفظه مربوطه نمي توانند خارج شوند. اگر نيروگاه هاي هسته اي نقطه ضعفي داشته باشند اين نقطه ضعف همان تاسيسات انبار براي ذخيره سازي سوخت هسته اي مي باشد. اگرچه انبارها معمولا حاوي مقدار زيادي سوخت استفاده شده هستند و بنابراين عامل قسمت عمده راديو اكتيويته يك راكتور مي باشند، اما با اين همه بيشتر ايزوتوپ هاي راديواكتيو خطرناك در سوختي كه پيش از اين مورد استفاده قرار گرفته تجزيه شده است. اين امر مخصوصا براي محصولات گازي حاصل از شكافت كه مي توانند به هوا بروند و نيمه عمري حدود چند ماه دارند صحيح است. امروزه سوخت هاي مصرف شده در راكتور را در استخرهاي عميق پر از آب نگه داري مي كنند تا سرد شده و مانع از تابش راديواكتيو شود. اين استخرها به وسيله ديوارهاي ضخيمي كه از بتن مسلح ساخته شده اند محافظت بعد مي شوند از گذشت چند سال اين مواد به محفظه هاي بتني نگه داري سوخت كه توسط هوا خنك مي شوند، منتقل مي گردد. اگرچه استخرهاي خنك كننده از لحاظ اندازه كوچك بوده و از اين رو براي هدف گيري تروريست ها مشكلاتي را ايجاد مي كنند اما در صورتي كه اين حمله صورت گيرد مي تواند استخر را خشك كند زيرا دماي سوخت بالا رفته و آب به جوش مي آيد. با اين همه متخصصين مي گويند يك پايگاه آتش نشاني مجهز و استاندارد مي تواند مجددا استخر را پر كند. اين كارشناسان مي گويند حتي در صورتي كه سوخت ذوب شود مقدار كمي از آن وارد محيط مي شود. اما حمله هوايي به محفظه هاي انبار خشك ممكن است تمام مواد موجود در انبارها را به محيط اطراف پراكنده كند. برطبق نظريه كارشناسان اگر محفظه هاي سوخت بشكند اجزاء شكسته شده كه حاوي سوخت هستند مي توانند مقدار زيادي مواد راديواكتيو را به اطراف پراكنده كنند. بسياري از كارشناسان مي گويند كميسيون آيين نامه فعاليت هاي هسته اي به زودي توصيه هايي جهت تقويت تاسيسات جانبي نيروگاه هاي هسته اي و امكانات ذخيره سازي زباله ها ارايه خواهد كرد. اگر يك حمله تروريستي شديد صورت گيرد نيروگاه ها ممكن است زباله ها را در محيطهاي مسكوني همجوار وارد كنند، هرچند كه بايد خاطر نشان كرد اين گونه توطئه ها تا حدود زيادي غيرمحتمل است با اين همه گفته مي شود قبل از آنكه ورود مواد راديواكتيو به محيط خسارات قابل توجهي وارد سازد حدود 108 ساعت فرصت داريم تا به سلامت از محل گريخته و به مكاني امن برويم. وقوع يك حادثه شديد مي تواند باعث آلودگي دراز مدت محيط اطراف نيروگاه شده كه در اين صورت پاكسازي محيطزيست بسيار پرهزينه خواهد بود.