Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53785S9

Date of Document: 2002-01-25

دار و درخت گونه: 'italica' nigra Populus خانواده: Salicaceae سپيدار سياه ايتاليايي Poplar Lombardy شكل رويشي: بسيار سريع الرشد، ستوني. داراي شاخه هاي عمودي گل: گل هاي نر دم گربه اي، در نيمه هاي بهار پديدار مي شوند. رنگ: قرمز برگ: خزان پذير، مدور، نوري شكل به رنگ سبز روشن زيستگاه بومي: منشا باغي دارد شرايط رشد: در خاك عميق، حاصلخيز و نسبتا مرطوب به خوبي رشد مي كنند. اغلب آن ها در كنار ساختمان ها و جوي ها به ويژه در خاك هاي رسي مي كارند به آفت باكتريايي و بيماري هاي قارچي حساسند. تكثير: توسط قلمه چوب سخت در زمستان حداكثر دماي قابل تحمل: _oc 15 ارتفاع متر 30 گستردگي متر 5