Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53783S7

Date of Document: 2002-01-25

پيشنهاد كتاب پيشنهاد كتاب وقتشه با من زندگي كني وقتي سقف روي سرمان خراب مي شود احمد غلامي وقتشه با من زندگي كني جويس كرول اوتس ترجمه: مهري شرفي نشر مركز قيمت تومان 1600 مي خواهم، كتاب وقتشه با من زندگي كني را به شما پيشنهاد بدهم كه بخوانيد. كتابي است از جويس كرول اوتس. اما اين شيوه پيشنهاد كه مي خواهم بدهم خيلي متعارف نيست: به نظرم اگر خواستيد كتاب را شروع كنيد اول از همه داستان ليلالي را بخوانيد. داستان ليلالي سرنوشت مشابه دو انسان اسير در سيطره مردي ثروتمند، خشن و با نفوذ است. براي يكي نقش شوهر را دارد و براي ديگري پدر است. دو غريبه در كنار هم يعني نامادري و فرزندي لجوج، باهوش و يكدنده با خشونتي پنهان و ذاتي. آدم هايي كه سرنوشتشان يكي است و يا در يك موقعيت قرار دارند و يك دوست و يك دشمن مشترك دارند كه از او به شدت مي ترسند. اين داستان با اوج و جذابيت هاي مرسوم در داستان نويسي، شما را تا آستانه هم حسي با داستان هاي ديگر جلو مي برد. اما آنچه را كه لازم است از حالا با شما شرط كنم اين است كه اگر اين هم حسي اتفاق نيافتد آن را به گردن من نياندازيد، داستان هاي كرول اوتس با يك كشف و شهودي كاملا آمريكايي نوشته شده اند. نمي دانم اين گفته چقدر درست است كه بگويم او جا پاي سنت داستان نويسي همينگوي مي گذارد. رئاليسمي ناب از زندگي و آنچه كه همواره آرزويش را داريم كه بگوييم و بنويسيم اما نمي توانيم، واقعيت چيزي براي نوشتن ندارد. يا نوشتنش آنقدر سخت است كه نياز به چاشني خيال و گره هاي ساختگي داستاني دارد اما موفقيت كرول اوتس اين است، از چيزي مي نويسد كه اگر ما آن را بخواهيم بنويسيم هيچ جذابيتي براي نوشتن ندارد. او مي نويسد و بدون اينكه قصد استعاره پردازي، ايهام سازي و عمق بخشي به داستان هايش را داشته باشد، همه را به يكباره به كار مي گيرد، بدون اينكه هرگز اجازه بدهد كه برداشت هاي استعاري اش را خواننده به زبان بياورد. بعد داستان خانواده را بخوانيد. داستان خانواده تغيير خشونت بار جامعه آمريكايي شما است بدون اينكه از فضاي خانواده اي كه داستانش را مي خوانيد، خارج شويد، مي توانيد به تغييرهاي مصيبت بار جامعه، فقر، جنگ، دزدي، فحشا و اختلافات عميق طبقاتي آگاه شويد. رويدادهايي كه در زندگي اين خانواده روي مي دهد، انعكاس جامعه ملتهب بيرون است. در داخل خانواده هر چه مي گذرد ثمره اجتماع بيرون است. جامعه شقي كه فقط مي توان با پوشش ولتاژ بالاي برق در برابر آن امنيت ايجاد كرد. خانه با گرسنگي با موش ها كه جسم آدم ها را در خواب مي جوند و مي بلعند و كودكي حرامزاده كه بالاخره طعمه موش ها مي شود دست به گريبان است; خانواده اي كه سرپرستي آن با مرگ و طلاق ها پي در پي تغيير مي كند. حالا كه اين دو داستان را خوانديد تكليف تا حدودي روشن مي شود. شايد اولين سوالي كه در ذهنتان بيايد، اين است: بابا نوشتن اينها كه كاري ندارد. حتما قلم برداريد و بنويسيد. مي دانيد چه اتفاقي مي افتد، مي بينيد، نمي توانيد، همين داستان هاي ساده اي را كه كرول اوتس روايت مي كند، بنويسيد، همين طور كه خيلي ها نتوانستند داستان هاي كوتاه همينگوي را آن بنويسند وقت است كه مي فهميد، واقعا با يك نويسنده مهم و حرفه اي روبه رو هستيد و سادگي او، گذر از پيچيدگي هاي درونش است. اگر از اين دو داستان خوشتان آمد بعد داستان برهنه و نوزاد گريان را داستان بخوانيد برهنه كابوسي است كه همه ما آن را ديده ايم. كابوسي كه واقعيت پيدا مي كند. هميشه ما كابوس هايمان را در عالم خواب مي بينيم اين بار كابوسي هاي ما به دنياي واقعيت و آمده اند گذر از اين كابوس كشف دنياي تازه تر با آزادي وسيع تري است. تا اين كابوس روي نداده بود، زن نمي دانست آن زندگي يكدست و منظمي كه دارد همان چيزي است كه خودش مي خواست. او اينك كه به پايان كابوس رسيده منتظر مي نشيند و با خودش مي انديشد كه بايد حالا به انتظار چه چيزي باشد... نوزاد گريان ناله طفلي است كه فقط به گوش مادر مي رسد. چون هيچ كس اين ناله را نمي شنود. مادر تنها و تنهاتر مي شود و خواننده به اين راز پي مي برد كه آن كسي كه حقيقتي را مي داند تنهاست. بعد داستان هاي وقتشه با من زندگي كني و در جست وجوي خانه را بخوان و بعد... يا اصلا مي تواني مثل شخصيت هاي داستان كرول اوتس بگويي: من هر كاري دلم بخواد مي كنم. راستش اين طور هم بهتر است. آدم توي نوشتن يا خواندن هر كاري كه دلش بخواهد بكند، بهتر است. امكان دارد يك چيزهايي را از دست بدهد اما حالش بيشتر است. مهم اين است كه ما با زندگيمان حال كنيم. فقط يادمان باشد اين زندگي مثل ساختار داستان هاي جويس كرول اوتس است كه مثل لوله هاي آب گرم توي دل ديوار است سوراخ نيست فقط چون قديمي شده آب نشت مي كند و ما نه صداي وزوز آب مي شنويم نه رطوبتي مي بينيم و فقط وقتي خوابيم سقف روي سرمان خراب مي شود.