Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801105-53783S4

Date of Document: 2002-01-25

نان سال هاي جواني نوشته: هاينريش بل ترجمه: محمداسماعيل زاده نشر چشمه 80 صفحه 145 قيمت تومان 900 چيزي كه در تمام نوشته هاي هاينريش بل نويسنده معاصر آلماني، خودنمايي مي كند; علاقه و گرايش او به مسايل و دغدغه هاي فردي انسان است. او سعي مي كند كه با نفوذ به شخصيت هاي متوسط و پايين جامعه، به دردها، آرزوها و روياهاي آن ها توجه كند. بديهي است كه نشان دادن حالات و روحيات فردي، بدون توجه به رابطه او با اجتماع، كاري بيهوده بنابراين است هاينريش بل، نوعي نگرش انتقادي را در داستان هايش دارد، كه البته، اين نوشته ها، هرگز به سمت شعارزدگي يا بيانيه ايدئولوژيك پيش نمي رود. او مي نويسد و قضاوت را به عهده ما نان مي گذارد سال هاي جواني واگوكننده يكي از اين روايت هاست. روايت كسي كه در حسرت چيزهاي خيلي ساده و روزمره، مثل، نان است او، شايد ژان وان ژاني، معاصر باشد.