Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53781S2

Date of Document: 2002-01-24

نيستند درسي كتابهاي يك بار مصرف در زماني نه چندان دور پس از اتمام سال تحصيلي تمام كتابهاي استفاده شده مجددا مورد بهره برداري شاگردان جديد قرار مي گرفت و مراكز خودجوشي مانند پشت پارك شهر در تهران و جلوي مدارس مكان خريد و فروش ايجاد مي گرديد و اين عمل جدا از صرفه جويي چند جانبه از بابت چاپ و كاغذ و هزينه هاي مختلفه آن كمك هزينه اي بود براي صاحبان كتاب و تخفيف زيادي براي خريداران جديد. در حال حاضر 173 ميليون جلد كتاب تحصيلي يك بار مصرف شده است. در حالي كه همه جا صحبت از صرفه جويي كاغذ است. آيا هزينه اين تعداد كتاب به هيچ محاسبه؟ مي گردد و يا اينكه نظر اين است كه از آخرين اختراعات و پديده ها و فنون و تغييرات جزيي جغرافياي دنيا و تكنولوژي روز آن عقب؟ نمانيم به هر حال موضوع هر چه باشد با توجه به موقعيت كنوني زيان هاي ناشي از اسراف كه حتي موجب ضمان هم مي گردد حداقل مي توان با چاپ كمتر كتابهاي جديد و جمع آوري كتابهاي قديمي از طريق مدارس آنها را رايگان در اختيار محصلين روستايي و افراد نيازمند قرارداد كه وسع مالي آنان حتي تكافوي سير كردن شكمشان را نمي دهد، تا نظر چه باشد. همايون سنجري