Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53781S1

Date of Document: 2002-01-24

تخريب جنگل عامل سيل هاي ويرانگر منابع حياتي وبي جايگزين كشور را حفظ كنيم صحنه اي ازسيل ويرانگرگلستان درتابستان 1380 تا پايان سال هاي دهه 40 آب رودخانه هاي تجن ساري طالار قائم شهر، چالوس، تنكابن، سفيدرود، ظالم رود و نكا به زلالي اشك چشم بودند، به طوري كه مي توانستيم حركت ماهيان را ببينيم و شناي دستجمعي انواع ماهيان و آبزيان را تماشا كنيم. آن زمان من جنگل باني جوان بودم و عاشقانه به حركت آرام ماهيان نگريسته و به سرچشمه آن مي انديشيدم. سه دهه بعد اين زيست گاه هاي طبيعي را نگريستم، اما از آن همه زيبايي اثري باريكه نبود آبي گل آلود و شديدا آلوده جريان دارد، بدون هيچ موجود زنده و آن همه دلنوازي. چرا و به چه دليل اين رودخانه ها علاوه بر آلودگي سر به طغيان برداشته و هر سال جان صدها نفر را به ويژه در دهه اخير گرفته و خسارات مالي سنگيني به بار آورده و مسئولان را نگران كرده اند. هرگز تصور ويراني و كشتار ناشي از سيل در شمال سرسبز در ذهن نمي گنجيد; چرا كه جنگلي بود با پوشش سرسبز، مرتعي پوشيده از علوفه كه مانع هجوم جريان شديد آب و سيل ويرانگر مي شدند و آبها آرام در زمين جذب مي شدند. اينك با مختصر بارندگي سيل مهيبي به راه مي افتد و هزاران مترمكعب خاك بدون پوشش را به پايين دست مي راند و مخازن سدها را انباشته از گل و لاي مي كند. از سوي ديگر بر اثر بهره برداري بي رويه در 30 سال اخير بيش از 30 درصد از زمين هاي حاصلخيز كشور ما به بيابان تبديل شده اند. در همين حال خبرها و بشارت هايي درباره ده ها هزار هكتار جنگل كاري آبخيزداري و تثبيت شن را همانند سنابل 2 1 و مي شنويم، اما نامي از محل اجراي طرحها برده نمي شود. صدها هزار هكتار طرح طوبي را مطرح مي كنند، بدون ذكر اثرات مثبت و منفي و زيان اجراي چنين طرحهايي كه مدام در گفت وگوهاي راديويي و تلويزيوني مطرح مي گردد. اگر بپرسيم، محل اجراي اين طرحها كجاست، مي گويند اگر قبول نداريد، برويد متر كنيد! از واگذاري اراضي جنگلي و مسيل ها، تخليه ميليون ها تن زباله در داخل جنگل و بستر رودخانه ها و آبخيزها صحبتي به ميان نمي آيد. به جاده كلاردشت - عباس آباد سري بزنيد و از جاده 2000 و 3000 ابتداي طرح جنگل داري تيروم رود تنكابن هم بازديد كنيد. ساخت و سازهاي بي رويه ساختمان هاي آن چناني با تخريب آبخيزها، تپه ها، اراضي جنگلي و مسيل ها، باريكه اي از شيرابه سمي زباله در بهترين و پاك ترين رودخانه هاي شمال كشور جريان دارد و زيست گاه طبيعي شوكا، قرقاول و مارال به مكاني براي انباشت زباله تبديل شده اند. هرگز به گونه هاي كاشته شده و سازگاري آنها با محيط زيست اشاره آيا نكرده اند كاشت زربين، سرو نقره اي و ديگر سوزني برگان غيربومي و تعدادي افرا، بلوط و... را مي توان جنگل كاري؟ ناميد به سرشت و شرايط زيست سوزني برگان بنگريد. آيا طرح زرين آباد، لاجيم، دامنه هاي رامسر، تنكابن، سنگ تراشان، جاده ساري - سمنان جاي كاشت؟ اين گونه هاست!! در ده سال اخير، به جاي حفاظت از جنگل ها و سپس احيا و بهره برداري، فقط به بهره برداري بي رويه و مخرب بسنده شده است. چرا از تجربه هاي تلخ گذشته كه در پوشش شعار تهيه تراورس از جنگل مطرح شده بود، درس؟ نمي گيريم قبل از انقلاب جنگل هاي ايران بر اثر اجراي طرح هاي به اصطلاح دو ساله در مناطقي مثل سوادكوه آسيب فراوان ديدند، پس از انقلاب و از زماني كه كارشناسي جنگل، مرتع يا منابع طبيعي سياسي شد و براساس سياست بايد كارشناسي مي گرديد، عده اي جوان هر چند منزه و پركار اما بي تجربه و با تكيه بر پست هاي مديريتي و كليدي، به زدودن كارشناسان با تجربه و متعهد كه به دوري دخالت سياست در كارشناسي اعتقاد داشته، پرداختند و به اعتراضات مستند و دلسوزانه آنها توجهي نكردند. حاصل اين دوره سراسر آزمون و خطا، پيامدهايي داشت كه فهرست وار برخي از آنها را ذكر مي كنم: توليد نهال آن چناني (بيش از 50 درصد زربين به خاطر سهولت توليد ) را به عرصه هاي شمال كشور بردند. مسيرهاي گرده بينه كشي شده با ماشين آلات سنگين مانند زتور و بولدوزر، جاده هاي جنگلي غيراستاندارد، بهره برداري سنگين قطع درختان به ويژه قطع هاي يكسره در بهشهر، ساري، سوادكوه، تغيير كاربري جنگل به شهرك هاي صنعتي (آمل )، تبديل قطعات طرح هاي جنگلداري به ساختمان سازي (ابتداي جاده نور - چمستان ) احداث، آببندان هاي غيراصولي و مخرب (پارك جنگلي نور ) تبديل، جنگل هاي جلگه اي به ساخت و ساز كارخانجات (قطعات 10 هكتاري ) قاچاق سرسام آور چوب فروش اره موتوري و تعليم استفاده از آن، واگذاري طرح هاي نبود جنگلداري، نظارت بر اجراي اين قبيل طرحها كه توسط بخش دولتي ياخصوصي به اجرا در مي آيند، عدم اجراي طرح هاي كاشت گونه هاي مناسب در حوزه آبخيزها، واگذاري مراتع و موازي بودن وظايف در آبخيزداري و جنگل كاري و... توسط بعضي نيروهاي بدون آموزش و... نتيجه اين شد كه هر سال شاهد وقوع سيل هاي ويرانگر در مناطق شمالي كشور باشيم، از قبيل سيل نوشهر، سيل نكا و سيل گلستان كه خسارات جاني و مالي زيادي به بار آوردند. بياييد تا كار از كار نگذشته و فرصت باقي است، در اعمال و حركات جابجايي مهره ها بدون تعصب بنگريد و سعي كنيد واقعيت ها را مطرح كرده، تا مردم در جريان امر قرار گيرند و از تجربه هاي مفيد كارشناسان اين رشته بهره بگيريد و منابع حياتي و غيرقابل تجديد كشور را در ورطه هاي جديد آزمون و خطا نابود نكنيد. من آن چه شرط بلاغ است با تومي گويم تو خواه از سخنم پند گير خواه ملال داراب زند