Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801104-53779S7

Date of Document: 2002-01-24

عضو شوراي شهر تهران: مدت اعتبار پايان افزايش مي يابد كار ساختمانها گروه شهري: دريافت و تمديد پايان كار ساختمان، بوروكراسي زائد و آزاردهنده اي دارد. يك عضو شوراي شهر تهران در گفتگو با واحد مركزي خبر افزود: طرحي به شوراي شهر ارائه خواهيم كرد كه اعتبار پايان كار ساختمانهاي مسكوني را به 4 سال و ساختمانهاي تجاري را به دو سال افزايش دهد. مرتضي لطفي درباره مشكلات مردم منطقه 11 تصريح كرد: معضلات مربوط به احكام صادره كميسيون ماده صد شهرداري، مشكلات مالكان بناهاي تاريخي اين منطقه و آسفالت معابر از جمله مهمترين مشكلات اين منطقه است. وي افزود: اين منطقه داراي بافت قديمي و بناهاي تاريخي است و مالكان اين بناها با مشكل نوسازي و تعمير مواجه هستند. از طرفي اداره كل ميراث فرهنگي استان تهران هنوز اين بناها را ثبت نكرده است. لطفي تاكيد كرد: درباره اين مشكل گفتگوهايي انجام شد كه اميد داريم به حل مسئله منجر شود. عضو شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه، تغيير كاربري باغهاي شهر تهران و تبديل آنها به اماكن مسكوني و تجاري را نگران كننده دانست و گفت: از آنجا كه شهرداري حق دارد در صورت تمرد مالكان باغها در نگهداري باغ، مصادره آن را تقاضا كند، قصد داريم در صورت ادامه مشكل از اين شيوه هم استفاده كنيم.