Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53766S4

Date of Document: 2002-01-23

با كمك اهالي درختان كوچه ها، رازنده نگاه داريم شهرداري منطقه 7 پاي درختان خيابانها كود ريخته كه عمل بسيار شايسته اي است، اما توجهي به درختان كوچه ها نشده است. در حالي كه در صورت مراقبت از درختان كوچه ها فضاي سبز بيشتري حفظ مي شود و به بهبودزيست محيط شهري كمك مي كند. همچنين بسياري از درختان كوچه و خيابانها در اين منطقه خشك شده و يا در نتيجه آپارتمان سازي جلوي آپارتمانها بسياري از درخت ها از بين رفته اند و توجهي به جايگزيني آنها نشده است. اكنون كه فصل درختكاري نزديك است چقدر بجا خواهد بود كه مسئولين محترم شهرداريها نسبت به كاشت درختان در كوچه ها اقدام كنند تا بدينوسيله فضاي سبز بيشتري ايجاد شود. به عنوان مثال كوچه هايي كه بين خيابان سهروردي جنوبي وخيابان اورامان قرار دارند حداقل به كاشت 50 اصله درخت نيازمند هستند. علاوه بر اين براي نگهداري درختان كوچه ها خوب است در صورت كمبود آب خام، همشهري هاي گرامي از آبي كه صرف شستن ميوه و سبزي مي شود، در سطل جمع آوري و پاي درختان جلوي درب منزلشان بريزند كه خودشان نيز از فضاي سبز و هواي خوب استفاده كنند. يك همشهري از تهران