Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53763S3

Date of Document: 2002-01-23

بيمه نشده ها، كارت درماني دريافت مي كنند تهران - واحد مركزي خبر: مديرروابط عمومي سازمان بيمه خدمات درماني گفت: افراد بيمه نشده سراسر كشور از كارت بستري بيمه خدمات درماني بهره مند مي شوند. پيش از اين تمام جمعيت روستايي و عشايري كشور كه حدود 22 ميليون نفر هستند كارت بيمه خدمات درماني روستائيان و عشاير را دريافت كرده اند.