Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53763S1

Date of Document: 2002-01-23

شهرداري از حريم تهران به عنوان كمربند مي كند سبز شهر حفاظت گروه شهري: معاون امور مناطق شهرداري تهران ضرورت حفظ اراضي حريم تهران را به ويژه در مناطق 19 مورد 18و تاكيد قرار داد. مهندس عباس قديري كه در يك مصاحبه مطبوعاتي سخن مي گفت با اعلام اين كه تهران داراي دو محدوده قانوني و خدماتي با وسعت 707 كيلومتر مربع و محدوده حريم به وسعت 1800 كيلومتر مربع است، در تعريف حريم شهر تهران گفت: حريم شهر را منطقه استحفاظي و عامل موثر در تلطيف و كاهش آلودگي هواي شهر تعريف مي كنند و به دليل برخورداري اراضي حريم از كاربري كشاورزي اين حريم به عنوان كمربند سبز نيز تلقي مي شود. قديري هدف مشترك وزارت كشور، استانداري، شهرداري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان شوراهاي اسلامي روستاها و شهركهاي واقع در حريم را جلوگيري از گسترش بي رويه شهر تهران و تخريب باغات و اراضي كشاورزي به عنوان ريه هاي تنفسي شهر تهران اعلام كرد. قديري جهت آگاهي ساكنان حريم گفت: شهرداري تهران براساس قانون مي بايست 80 درصد درآمد حاصل از منطقه حريم را در زمينه امور عمراني و خدماتي هزينه كند كه تاكنون به لحاظ كمبود درآمد حاصله از حريم و نيازهاي بالاي ساكنين آن اين رقم نه تنها به 100 درصد رسيده كه حتي شهرداري رقمي را به ناچار به عنوان كمك براي سرويس دهي به ساكنين حريم اختصاص داد. وي در اين باره به ذكر مثالي پرداخت و گفت: در سال 79 درآمد شهرداري از محدوده حريم شهر تهران 48 ميليارد ريال بود در حالي كه ميزان هزينه شهرداري در اين منطقه به 65 ميليارد ريال معاون رسيد امور مناطق شهرداري تهران در ادامه افزود: صدور مجوز براي احداث بنا در محدوده حريم شهر را براساس برآورد نيازهاي جمعيتي توسط كارشناسان و مشاوران طرف قرار داد شهرداري در 172 نقطه جمعيتي شناسايي كرديم كه قرار است بعد از انجام مطالعات و بررسي هاي لازم طرحي را جهت رفع مشكل مسكن ساكنين حريم تدوين نماييم. قديري در بخش ديگري از سخنان خود خدمات ارائه شده به ساكنين مناطق حاشيه اي از طرف شهرداري تهران را شامل احداث معابر، زيرسازي، جدول بندي و آسفالت معابر، مرمت محلهاي حفاري شده توسط سازمانهاي خدماتي، احداث بوستان، كتابخانه، ورزشگاه، كانال آبهاي سطحي، ايجاد فضاي سبز، احداث خانه هاي بهداشت و كمك به احداث شبكه هاي آب شرب و آب خام، نصب تابلوهاي معابر، پلاكهاي منازل و احداث پل عابر پياده اعلام كرد. وي بخش عمده مشكلات محدوده حريم را ناشي از افزايش بي رويه جمعيت اعم از زاد و ولد و يا مهاجرت اعلام كرد و گفت: سرويس دهي به اين جمعيت رو به رشد كه اغلب در زمينه حمل و نقل، آموزش و درمان و... از امكانات شهر تهران استفاده مي كنند، نيازمند سياست گذاري و انديشيدن تمهيداتي است كه تنها در صورت فراهم شدن زمينه يك مديريت واحد، يكپارچه و هماهنگ در شهر تهران، محدوده قانوني آن و حريم تهران ميسر مي شود. ايجاد كمربند سبز در هفت شهر همچنين رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: طرح ايجاد كمربند سبز تاكنون در هفت شهر بزرگ به اجرا در آمده است. ايجاد كمربند سبز با وظايف اين سازمان سنخيت ندارد و تنها كار مطالعاتي آن به عهده اين سازمان و اجرا و نگهداري آن به عهده شهرداري ها مي باشد.