Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53756S2

Date of Document: 2002-01-23

در قطعنامه پاياني كارگاه ميان منطقه اي جامعه مدني تاكيد شدمطبوعات رسانه ها و مستقل و كثرت گرا بايد تقويت شوند گروه اجتماعي: روزنامه نگاران و صاحبنظران شركت كننده در كارگاه ميان منطقه اي رسانه ها و جامعه مدني مناطق آسيا، اقيانوسيه و عرب در تهران، بر ضرورت نهادينه شدن دموكراسي و گسترش فرهنگ صلح تاكيد كردند. در اين كارگاه سه روزه كه از روز يكشنبه تا سه شنبه در محل كميسيون ملي يونسكو در تهران برگزار شد، جمعي از روزنامه نگاران و صاحبنظران ايراني و خارجي به ارائه ديدگاههاي خود درباره رابطه ميان رسانه ها و جامعه مدني پرداختند. دكتر جليل شاهي دبير كل كميسيون ملي يونسكو در ايران در روز آغازبه كار اين كارگاه با اشاره به اينكه ايران در طول تاريخ پيوسته تحت تسلط حكومت ديكتاتوري و خفقان بوده است، گفت: در حال حاضر بيش از دو دهه است كه ايران بر سرنوشت خود حاكم شده و جامعه مدني را تجربه كرده و در اين مدت خبرنگاران و روزنامه نگاران خصوصا در حماسه دوم در خرداد، خلق يك جامعه دموكراتيك با ايجاد شعار قانونگرايي نقش بسيار مهمي را ايفا كردند. مارچلو اسكرون نماينده يونسكو، در برنامه آزادي بيان، دموكراسي و صلح نيز در مراسم آغاز به كار اين كارگاه با اشاره به نامگذاري سال 2002 به عنوان فرهنگ صلح گفت: جنگ و خشونت نتايج بسيار وحشتناكي را به بار آورده و بايد در اين شرايط بتوانيم نهادهاي خاصي را براي جلوگيري از فجايع بنيان بگذاريم تا صلح درمنطقه تثبيت شود. داود كوتاب رئيس موسسه رسانه هاي عرب در اردن گفت: در بسياري از كشورهاي جهان سوم دولتها به صورت مستقيم و غير مستقيم رسانه ها را در دست دارند و انواع و اقسام كنترل ها را در اين زمينه اعمال مي كنند. ايدن وايت دبير كل فدراسيون بين المللي روزنامه نگاران نيز در اين جلسه گفت: بهتر است در اين نشستها به مشكلات روزنامه نگاران ايران پرداخته شود، زيرا با توجه به تعطيلي روزنامه ها و زنداني شدن روزنامه نگاران تصويرخوبي از ايران در كشورهاي دموكراتيك ارائه نمي شود. ماشاءالله شمس الواعظين روزنامه نگار و سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز در اين جلسه گفت: از آنجا كه رسانه هاي جمعي نخستين نشانه پيدايش جامعه مدني هستند و جامعه فاقد آزادي بيان و مطبوعات يك جامعه آزاد نيست، لذا اين رسانه ها علاوه بر وظيفه حرفه اي اطلاع رساني خود وظايف ديگري هم بر عهده مي گيرند كه بر محور ترويج گزاره هاي مربوط به جامعه مدني و نيز فرهنگ سازي براي ايجاد بستر مناسب جهت راه اندازي نهاد مدني است. كامبيز نوروزي دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز گفت: از سال 76 تاكنون هرچند شاهد نزول منحني رشد حقوق مطبوعات بوده ايم و با وجود اينكه موارد متعددي از تضييع حقوق مطبوعات وجود داشته اما به طور كلي تحولات مطبوعات وجوه مثبتي داشت به طوري كه در ايران براي نخستين بار از سال 76 به بعد دادگاه رسيدگي به تخلفات مطبوعاتي با حضور هيات منصفه تشكيل شد و استمرار پيدا كرد. عباس عبدي عضو هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز در اين كارگاه گفت: روزنامه نگار بايد آزادي را ايجاد كند، چرا كه وظيفه او ايجاد آزادي است و يك روزنامه نگار نمي تواند به بهانه نبود آزادي از وظيفه خود دست بردارد. عيسي سحر خيز عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات كه رياست جلسات اين كارگاه را نيز برعهده داشت با اشاره به برنامه هاي دولت خاتمي در بخش مطبوعات گفت: توسعه كمي و كيفي مطبوعات، ايجاد و تقويت نهادهاي صنفي و غيردولتي و نيز واگذاري امور دولت به نهادهاي صنفي و غير دولتي از اهداف برنامه هاي دولت است. در اين جلسه همچنين كريم ارغنده پور نايب رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با اشاره به تاريخچه تشكيل اين انجمن گفت: انجمن در تلاش است كه به عنوان مدافع حقوق روزنامه نگاران، كارفرمايان مطبوعاتي را ملزم به رعايت حقوق روزنامه نگاران كند. رضا كفاش تهراني محمدجواد، مظفر و عباس صفايي فر نيز به عنوان روزنامه نگار در نخستين روز اين كارگاه به بررسي راههاي توانمند شدن نهادهاي مدني رسانه ها و چالش هاي آن پرداختند. بهروز گرانپايه پژوهشگر اجتماعي، روزنامه نگار و عضو انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران نيز با اشاره به تحولات پس از انتخابات خرداد 76 در عرصه مطبوعات گفت: مطبوعات به دليل اطلاع رساني دقيق و انتقاد آشكار از حكومت، اعتماد مردم را به دست آوردند و جايگاه آنها بسيار بالاتر از راديو و تلويزيون رسمي قرار گرفت. علي حكمت سردبير روزنامه توقيف شده خرداد و نايب رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز در اين جلسه، نقص قانون، مشخص نبودن خطوط قرمز و همچنين به كارگيري ادبيات انقلابي توسط روزنامه نگاران اصلاح طلب را از جمله چالش هاي اصلي روزنامه نگاري طي چند سال اخير در ايران ذكر كرد. ديروزدر پايان اين كارگاه قطعنامه اي به تصويب رسيد. در اين قطعنامه بر آموزش روزنامه نگاران و توسعه نهادهاي مدني تاكيد شده و شركت كنندگان خواستاركمك يونسكو به مطبوعات مستقل و كثرات گرا با هدف توسعه بيشتر آزادي بيان شدند.