Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801103-53755S4

Date of Document: 2002-01-23

سالانه 15 ميليون تن در جهان در اثر مي دهند آلودگي آب و هوا جان سازمان ملل در تازه ترين گزارش جامع خود از وضعيت جمعيت جهان در سال 2001 هشدار داد كه آب و هواي آلوده در جهان سالانه بيش از 15 ميليون تن از مردم جهان را به هلاكت مي رساند. در اين گزارش آمده است: آب آلوده سالانه بيش از 12 ميليون تن از مردم جهان را مي كشد و آلودگي هوا تقريبا سه ميليون نفر ديگر راعمدتا در كشورهاي درحال توسعه به هلاكت مي رساند. در بخش قابل ملاحظه اي از اين گزارش كه به وضعيت منابع آب و كيفيت آب جهان اختصاص يافته آمده است: مصرف آب طي سال 70 گذشته 70 برابر شده است. در سراسر جهان 54 درصد آب آشاميدني قابل دسترس مصرف مي شود كه دو سوم آن در بخش كشاورزي است كه اين رقم به دليل افزايش رشد جمعيت در سال 2025 مي تواند به 70 درصد نيز افزايش يابد. براساس اين گزارش در سال 2000 حدود 508 ميليون تن از مردم جهان در 31 كشور جهان با كمبود شديد آب روبه رو بودند. در سال 2025 سه ميليارد تن از مردم در 48 كشور با كمبود شديد آب زندگي خواهند كرد و در سال 2050 نيز /4 2ميليارد تن از مردم جهان (بيش از 45 درصدازكل جمعيت جهان ) در كشورهايي زندگي خواهند كرد كه حتي 50 ليتر مصرف سرانه را نيز نخواهند داشت.