Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801102-53750S1

Date of Document: 2002-01-22

گزارش دادگاه جزايري گروه سياسي: دادگاه شهرام جزايري روز گذشته در مجتمع قضايي امام خميني به صورت علني تشكيل شد. به گزارش خبرنگار همشهري تعدادي از متهمان اين پرونده به همراه وكلاي خود در اين جلسه حاضر بودند، رياست دادگاه شهرام جزايري را قاضي هادي حسيني برعهده علي دارد مژدهي نماينده مدعي العموم كيفرخواست متهمان رديف هاي اول و دوم را قرائت كرد و سپس شهرام جزايري به دفاع از خود پرداخت. نماينده مدعي العموم اتهامات شهرام جزايري را اختلال در نظام صادرات كشور از طريق ايجاد و تاسيس شركت هاي بازرگاني متعدد و واردات و صادرات توسط حدود 50 شركت اقماري عنوان كرد. موارد اتهامي ديگر شهرام جزايري عبارتند از: - پرداخت 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به افراد مختلف كه بخشي به عنوان رشوه و برخي به منظور مصرف در اختيار امور خيريه قرار گرفته است. - سوءاستفاده از طريق حسابسازي و گردش وجوه به صورت صوري. - تباني در معاملات دولتي. - اغواي مسئولين بانك ها وموسسات اعتباري جهت گرفتن تسهيلات. - تحصيل مقادير معتنابهي ارز معادل 811 ميليارد ريال و عدم بكارگيري تسهيلات مذكور در امر صادرات و واردات - تهيه پيمان نامه هاي غيرقانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از تسهيلات از اين طريق بر اساس اين گزارش علي مژدهي نماينده مدعي العموم در ادامه قرائت كيفرخواست خود گفت: جزايري از سال 65 به دليل وقوع جنگ ازاهواز به شمال كشور رفته و در آنجا زندگي مي كرد، سپس به اهواز برگشته و ديپلم خود را در آنجا مي گيرد وي همزمان با درس خواندن در بستني فروشي نيز كار مي كرده است. در سال 1370 به خدمت سربازي اعزام و در سال 72 در رشته دندانپزشكي دانشگاه كرمان پذيرفته مي شود، در طي مدت دانشجويي نيز به اتفاق دوستان خود به بم رفته و در امر صادرات خرما فعاليت مي كرده است. در سال 73 تحصيل را رها مي كند و در سال 75 مبادرت به تاسيس شركت پديده تجارت افشان كرده كه به كار واردات و صادرات مي پردازد. نماينده مدعي العموم تاسيس اين شركت را در زماني عنوان كرد كه شهرام جزايري وضع مالي خوبي نداشته است. مژدهي همچنين گفت: شهرام جزايري 49 شركت تاسيس كرد كه مديريت و سهام آنها را به افراد جوان داد و سپس به واسطه اين شركت اقدام به اخذ تسهيلات بانكي كرده است. ساختار مديريت شركت ها نيز به گونه اي بود كه به خانواده جزايري ختم مي شده است. نماينده مدعي العموم جزايري را متهم كرد كه تشكيل شركت هاي متعدد فقط براي كتمان وضعيت تعهدات و انتقال تسهيلات و منفي كردن وضعيت مالياتي براي كسب درآمد نامشروع و استفاده از رانت هاي اقتصادي و ارتباطات غيرقانوني با كارشناسان بانك ها در جهت اهداف سودجويانه بوده است. وي اضافه كرد: از مجموع 48 شركت 16 شركت در امر صادرات فعال بوده و بقيه فاقد فعاليت بوده اند. همچنين اين شركت ها داراي 143 فقره حساب بانكي براي انتقال وجوه در ايجاد گردش واهي و ابزاري براي مديريت واحد شهرام جزايري بوده است. مژدهي جمع تسهيلات اخذ شده توسط شهرام جزايري را 811 ميليارد و 556 ميليون و 500 هزار ريال عنوان كرد. نماينده مدعي العموم گفت: شهرام جزايري با گرفتن نامه ها و توضيحاتي از بانك ها مبني بر خوش حسابي و تاديه عمليات بانكي آنها را به ساير بانك ها ارائه داده و تسهيلات جديد دريافت مي كرد. وي گفت: شهرام جزايري در زماني كه امكان بازپرداخت اقساط را نداشته به بازار آزاد رجوع و با گرفتن تسهيلات گران قيمت، اقساط بانك ها را پس مي داده است و حداكثر تعويق در بازپرداخت اين اقساط چهار ماهه بوده است. وي افزود: جزايري بدهي خود را تا 499 ميليارد و 693 ميليون و 290 هزار و 150 ريال در تاريخ /6/80 26داده است. نماينده مدعي العموم همچنين به دو فقره درخواست تسهيلات از بانكهاي خارجي و داخلي اشاره كرد و گفت: وي از بانك ملت شعبه بازارميليارد 30 ريال و از بانك ملي شعبه فرانسه 25 ميليون دلار تقاضاي وام كرده است كه بانك ملت با آن موافقت كرده و بانك ملي نيز در حال بررسي مي باشد. نماينده مدعي العموم همچنين به تاسيس چند شركت در خارج از كشور از جمله دردبي و جيبوتي اشاره كرد و گفت: متهم علت افزايش شركت هاي خود به 50 شركت را كه اكثرا بعد از سال 70 تاسيس كرده راه اندازي پروژه هاي بزرگ اي -سي اعلام كرد. مژدهي سود حاصل از فعاليت اقتصادي شهرام جزايري را در سال 77 معادل 300 هزار دلار سال 78 هزار 500 دلار 79 2 سال ميليارد و 400 ميليون تومان عنوان كرد و گفت: جزايري در سال 79 بدهي خود را 5 ميليارد تومان و ميزان سرمايه را 8 ميليارد تومان و كل تسهيلات دريافتي را 230 ميليارد ريال اعلام كرد در حالي كه براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور ميزان تسهيلات 811 ميليارد و 556 ميليون ريال بوده است. مژدهي اضافه كرد: جزايري بيش از 85 درصد كالاهاي صادراتي خود را متعلق به ديگران دانسته كه از طريق شركت هاي او صادر شده و ارز حاصل از صادرات به نام شهرام جزايري بود و وي با وانمود كردن اينكه كالاها متعلق به وي بوده است از بانك ها تسهيلات دريافت مي كرد و درصدي نيز از صاحبان كالا دريافت مي كرد. نماينده مدعي العموم در پايان كيفرخواست خود خواستار تعيين مجازات براي شهرام جزايري به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادي كشور شد. وي در ادامه به متن كيفرخواست متهم رديف دوم حسين كربلايي فرزند اكبر، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگاني اشاره كرد و وي را متهم به دريافت 4 ميليارد ريال رشوه از شهرام جزايري 50 هزار دلار از مهران فرهادي و 12500 دلار نيز از حسين علي پور پس كرد از پايان قرائت كيفرخواست دو متهم رديف اول و دوم، رئيس دادگاه خواستار شروع دفاعيات دو متهم مذكور شد. پس از آن شهرام جزايري متهم رديف اول در جايگاه قرار گرفت و پس از معرفي خود در پاسخ به پرسش رئيس دادگاه مبني بر اين كه آيا اتهامات صادره در كيفرخواست را قبول دارد يا؟ نه گفت: خير به گزارش واحد مركزي خبر در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات جزايري قاضي حسيني از متهم رديف اول خواست با قرار گرفتن در جايگاه از اتهامات خود دفاع كند. جزايري ضمن معرفي و رد اتهامات خود گفت: من شهرام جزايري با توكل بر خدا همواره در تمامي مراحل زندگي ام رضاي خدا را در گرو رضاي خلق خدا در حد امكان رعايت كرده ام. خداوند بزرگ مرا از اتهامات بزرگي با سربلندي و موفقيت خارج كرده من در اين مهم با خداوند معامله مي كنم و هر آنچه كه كردم و گفتم به جز كلام حق براي جلب رضاي غيرخداوند نبوده است. در اين دادگاه با كمال شجاعت مسئوليت همه اقداماتي كه انجام داده ام را برعهده مي گيرم. شهرام جزايري افزود: با تمام صداقت مي گويم با توجه به انجام مراحل تحقيقاتي دادگاه و باتوجه به گستردگي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري من و شركت هاي تحت مديريت كه مدعي العموم به آن اشاره كرد، بر همگان روشن است كه در گردش فعاليت هاي اقتصادي بنده خطاها و اشتباهاتي هم بوده كه نيت خود را خالصا و مخلصا اعلام مي كنم. در حاشيه دادگاه * با وجود اعلام قبلي مبني بر زمان تشكيل دادگاه جزايري و باتوجه به اين كه انتظار مي رفت رسانه هاي گروهي كشور از حضور در اين دادگاه استقبال چشمگيري كنند متاسفانه هماهنگي كاملي براي حضور خبرنگاران نشده بود و بعضي از آنها تا ساعت 10 صبح پشت در دادگاه منتظر ماندند. * همسر شهرام جزايري نيز پشت در دادگاه منتظر مانده بود و همراه خبرنگاران وارد جلسه شد. * عكاسان اجازه ورود به سالن دادگاه را نيافتند. ظاهرا بعضي از متهمان گفته اند كه مايل به چاپ عكسشان در روزنامه با نيستند وجود اين در داخل سالن دادگاه دوربين هاي فيلمبرداري شبكه هاي مختلف صدا و سيما مشغول فيلمبرداري بودند. * شهرام جزايري كه متولد سال 1351 است جوان ترين متهم دادگاه بود و هيچ نشاني از اضطراب و ترس نيز در صورت او مشاهده نمي شد. در چهره بقيه متهمان نيز آثار نگراني ديده نمي شد. * وكلاي مدافع متهمين در كنار آنها نشسته بودند و مرتب مذاكره مي كردند. * قاضي پس از تمام شدن قرائت كيفرخواست دو متهم رديف اول و دوم توسط علي مژدهي نماينده مدعي العموم به وي تذكر داد كه از كلماتي نظير مفت خور در كيفرخواست استفاده نكند و اگر چنين كلماتي وجود دارد آنها را اصلاح كند. وي درباره سابقه فعاليت اقتصادي خود در سال هاي گذشته گفت: من حدود 14 سال پيش از اقتصاد خرد بستني فروشي و سمبوسه فروشي تجارت را آغاز كردم. از سال 70 تا 76 اقتصاد نه كلان را در منطقه كرمان و بم شروع كردم از سال 76 به بعد به تاسيس شركت پديده تجارت به اقتصاد كلان پرداختم... در اين حال قاضي از متهم خواست تا به اصل دفاع بپردازد و شهرام جزايري ادامه داد در طول فعاليت اقتصادي ام اصل امانت داري و صداقت را سرلوحه كاري خود قرار داده بودم و با نيت خالصانه و بدون داشتن كوچكترين سوءنيتي و بدون نيت اخلال در نظام اقتصادي كشور فعاليت مي كردم. شهرام جزايري درباره سخنان نماينده مدعي العموم مبني بر ثبت 60 شركت گفت: يكي از پروسه هاي ما كه اخيرا انجام شد ثبت 60 شركت ديگر بود. وي افزود: من قصد داشتم 100 نفر از مديران جوان را آموزش دهم تا در توسعه صادرات از آنها كمك بگيرم. شهرام جزايري هدف تاسيس 60 شركت را كاهش ريسك و افزايش سرعت، ايجاد اشتغال، سود مناسب و گستردگي فعاليت و حضور در بازارهاي بين المللي ذكر كرد و گفت: گستردگي كار و فعاليت به اندازه اي بود كه مي خواستم براي فروش يكي از محصولات ايراني در يك نمايشگاه 60 غرفه داشته باشم. شهرام جزايري با بيان اين كه هيچ كس در شركت ها بدون دستور مستقيم بنده اجازه آب خوردن نداشت افزود: براي 60 گروه كالا سعي كرديم 60 شركت تاسيس كنيم و براي هريك از اين شركت ها 2 مدير جوان انتخاب كردم كه پس از آموزش هاي لازم كار را شروع كنند. وي افزود: مجتمع فرش شورآباد را در زميني به مساحت 20 هزار متر مربع تاسيس كردم. وي با بيان اين كه 60 ميليون دلار از بانك ايراني خارج از كشور براي فعاليت خود دريافت كرده است، گفت: در اين خصوص البته اشتباهاتي را هم داشتم كه از محضر دادگاه به خاطر اين اشتباهات تقاضاي بخشش هم دارم. شهرام جزايري عرب در ادامه دفاعياتش درباره پول هايي كه به ديگران پرداخته است گفت: مبالغي را كه كمك كردم نيت خيرخواهانه داشتم چه كسي مي آيد به يكي از مديرانش خانه 100 80 يا ميليون توماني بدهد و يا هزينه ازدواج كارمندان را بدهد، من دادم. وي افزود: من معتقد بودم كه حكومت بر دل ها، مديريت موفق است. جزايري گفت: هركجا كه با فردي دوست مي شدم كمك كردم. افرادي هم كه با آنها دوست مي شدم آقاي ايكس بود كه نماينده مجلس بود يا آقاي ايكس بود كه مدير صندوق ضمانت صادرات بود اما هيچوقت پولي ندادم كه كاري برايم انجام دهد، كمك مي كردم ممكن بود نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي باشد. وي افزود: از اين كه عده اي شهرام جزايري را كارتل بازرگاني كشور مي دانند شايد به علت فعاليت اقتصادي من بوده است. در ادامه جلسه آقاي حسيني قاضي پرونده با تذكر به متهم از وي خواست درباره موارد اتهامي و پرداخت رشوه توضيح دهد. وكيل متهم گفت: يكي از بندها اخلال در نظام و پرداخت مبلغ 38 ميليارد ريال به عنوان رشوه است اگر اين اتهام در كيفرخواست مسجل است تفهيم اتهام كنيد كه چه مقدار به چه كسي داده شد، تا موكل من دفاع كند. قاضي پرونده گفت: امروز آقاي كربلايي متهم رديف دوم در جلسه حضور دارند و آقاي جزايري بايد درباره پرداخت مبلغ ميليون 400 تومان رشوه به او كه در ادعانامه نماينده مدعي العموم آمده از خود دفاع كند و توضيح بدهد. در ادامه شهرام جزايري در توضيح پرداخت مبلغ 400 ميليون تومان به كربلايي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: چون آقاي كربلايي مجوز تاسيس دانشگاه داشت اين مبلغ را براي ساخت دانشگاه به او دادم. جزايري افزود: مبلغ 550 ميليون تومان به آقاي سيدهادي خامنه اي كه از دوستان جديد من است دادم همچنين 170 ميليون تومان به دكتر اللهياري براي كار حوزه انتخابيه پرداخت كردم، براي دكتر منصوري هم كه دوست و همكار من است خانه خريدم. وي گفت: مبلغ 150 ميليون تومان چك هم با نيت خدمت به آيت الله محمدي گلپايگاني براي هزينه در امور خيريه دادم كه البته چك آن پاس نشد و من دستگير شدم. شهرام جزايري افزود: مجتبي عادليان به من گفت چرا پول به سياسي ها مي دهي مستقيم به آقا بده كه در راه خير مصرف كنند اين موضوع و موضوع دادگاه من ربطي به خارج ندارد بلكه يك موضوع داخلي است. وي در ادامه خاطرنشان كرد: قصد من به هيچ وجه اختلال در نظام نبود من خودم را براي رفتن آماده كرده ام و با وجود در اختيار داشتن ميلياردها تومان پول هرگز فساد نكرده ام و فساد اخلاقي نداشته ام و در تمام زندگي كاري، درس و ورزش سرلوحه كارم بوده است، من به مملكت و مسئولان مملكت بدهكارم ولي در زندگي صادق وي بوده ام افزود: در دفتر رهبري چك را پاس نكرده اند و من بلافاصله دستگير شده ام. وي درباره پرداختهاي خود به افراد مختلف گفت: آيت الله انواري به من گفت مشكل پرداخت بيمه ائمه جمعه قلب من را به درد آورده است و مبلغ آن 3 ميليون تومان است و من پرداخت آن را قبول كردم، در ماههاي بعد نيز پرداختم. من براي 5 شركت وام گرفتم كه الان مي گويند 50 شركت و در طول اين مدت هيچ كس به من تذكر نداد كه اين كار تو خلاف است. وي گفت: آقاي شاهي عربلو و اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس در دبي بودند كه من آنها را دعوت كردم و پس از صرف شام بنا به عادت مرسوم به 6 نماينده و دو همراه آنها 8 تلويزيون و 8 تلفن همراه كوچك هديه دادم در اين زمان سر و صدا راه افتاد كه جزايري به كميسيون اقتصادي رشوه داده است. وي با اشاره به اين كه همه پرداخت هاي او 38 ميليارد ريال بوده گفت ميليون 20 تومان براي كمك به مسجد دانشگاه تربيت مدرس دادم و بعد هم 50 ميليون ديگر به آن اضافه كردم. ميليون 20 تومان هم به آقاي صديق به عنوان كمك به مسجد ازگل پرداخت كردم، تنكابن شهر من است كه آنجا را دوست دارم. وقتي با آقاي احمد صابري برادر نماينده تنكابن به كوه رفته بودم به دختر بچه هاي آنجا گفتيم هرچه بخواهيد آقاي صابري به شما مي دهد آنها گفتند ما كاپشن مي خواهيم من هم دلم سوخت و پنج شش هزار كاپشن خريدم و همراه با آقاي صابري برديم و در بين بچه هاي روستاي 3 هزار و 2 هزار تقسيم كرديم، خيلي لذت داشت صابري دوست من بود و هيچ وقت به من دروغ نگفت. وي افزودميليون 10 تومان به عنوان قرض الحسنه به آقاي صابري دادم و او كه ماشين نداشت يك ماشين هم براي او خريدم و ماهي چهارصد هزار تومان براي كمك به روحانيون آبادان به حساب آقاي صابري اضافه كردم. به دارالقرآن زنجان هم كمك كردم 70 ميليون تومان پول آنها را از بانك گرفتم و به دلخواه با آن كار مي كردم و سود مي دادم. شهرام جزايري در ادامه درباره معاملات خود با آقاي كربلايي سخن گفت. دادگاه جزايري /14 30ساعت ديروز پايان يافت جلسه بعدي فردا سوم بهمن برگزار خواهد شد.