Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801102-53740S3

Date of Document: 2002-01-22

در هفته گذشته تهراني ها بيش /15 5از ميليارد ليتر آبمصرف كردند شهروندان تهراني از شنبه 22 دي تا پايان روز جمعه 28 دي ماه جاري 15 ميليارد و 630 ميليون و 399 هزار ليتر آب مصرف كردند. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان تهران، كل آب مصرفي شهروندان تهراني از ابتداي سال جاري تا پايان روز جمعه هفته گذشته به 699 ميليارد و 752 ميليون و 533 هزار ليتر رسيده است. اين در حالي است كه آب اصلي ترين عامل توسعه پايدار به حساب مي آيد و در جهان امروز مهمترين ابزار قدرت اقتصادي و سياسي است. هر كشوري كه از لحاظ مقادير كمي و كيفي آب خودكفا نباشد، قدرت ملي، منطقه اي و جهاني خود را به مخاطره انداخته است. تهران شهري كه با رشد انفجار گونه جمعيت و محدوديت منابع آب به شدت مواجه است. براي روبه رو نشدن با بحران مجدد و جيره بندي آببه يك همت و عزم همه جانبه از سوي مردم و مسوولان احتياج است. علاوه بر شهروندان تهراني كه بايد عادت هاي مصرفي خود را تغيير دهند و آب را براساس استانداردهاي رايج دنيا مصرف كنند و اين باور در آنها به وجود آيد كه منابع آب شهر تهران واقعا محدود است، متوليان آب اين كلان شهر نيز بايد به سرعت درصدد رفع مشكلات شبكه آبرساني اين شهر باشند. تلفات بالاي 31 درصدي آب در شبكه آب تهران با تعويض كنتورها و بازسازي شبكه و جلوگيري از نشتي هاي موجود در شبكه، قابل برطرف شدن است، ضمن آن كه با استفاده از تصفيه پساب فاضلابهاي شهري مي توان از مصرف شدن آب تصفيه شده شهري براي مصارفي مثل آبياري فضاهاي سبز و ساختمان سازي جلوگيري كرد. البته مسوولان آب شهري علاوه بر ترويج وترغيب مردم به كم مصرف كردن بايد راهكارهاي عملي و تجهيزاتي را كه منجر به كم مصرف كردن آب است را در اختيار مردم قرار دهند.