Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801102-53739S1

Date of Document: 2002-01-22

تلطيف و تغيير فضاي يكنواخت موسيقي گفت وگو با امجدالملوك جاهديان اشاره; در چند سال گذشته اجراهاي ويژه بانوان ونيز خواندن آنها به صورت خواننده همراه، رشد مناسبي يافته است. با امجدالملوك جاهديان كه به تازگي كاست كوچه هاي بي نشان (بازخواني مجموعه اي از تصانيف قديمي )را با آهنگسازي و تنظيم مسعود جاهدبه بازار عرضه كرده است، گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد: * شما پيش از اين آلبوم شيدا را به صورت همخواني ارائه داده بوديد، به نظر شما چه تفاوتي بين اثر جديدتان كوچه هاي وكار بي نشان قبلي وجود؟ دارد - اولين كارم شيدا با وجود محدوديتهايي كه وجود داشت به صورت همخواني به بازار عرضه شد و شايد اين براي نخستين بار در اين دو دهه بود كه چنين كاري انجام مي شد. امسال هم كاست كوچه هاي بي نشان را كار كردم و تلاش كردم تا به لحاظ فرم و گامهايي محتوا، به جلو بردارم و احساس مي كنم كه تفاوتهاي نسبي با اثرقبلي ام دارد، اما اين كه تا چه اندازه در كارم موفق بوده ام، اين موضوعي است كه مردم بايد نظر بدهند واستقبال يا عدم استقبالي كه از كاست صورت مي گيرد مويد اين نظر خواهد بود والبته مايه اميدواري و دلگرمي خواهد بودكه كار جديدم مورد توجه وحمايت مردمي قرار گيرد، چون در آن صورت طبيعتا انگيزه من به عنوان يك زن در عرصه موسيقي دو چندان خواهد شد. در * مورد نحوه انتخاب شعرها و شكل گيري ملوديها چگونه عمل؟ مي كنيد - هم خودم و هم آهنگسازم سعي مي كنيم تا از ملوديهاي روان و شعرهاي ساده و در عين حال تاثيرگذار در آثارمان استفاده كنيم; زيرا اين امر موجب برقراري ارتباط صميمانه اي با مخاطبان مي شود. اصولاالهام ما براي ساخت يك آهنگ برگرفته از محيط پيراموني و نيازهاي روحي جامعه است و ضمن اين كه نيم نگاهي به گذشته و بازسازي خلاقانه آثار فراموش شده داريم، اما اين به آن مفهوم نيست كه حال و آينده جامعه براي ما مهم نباشد، ما به يك اصل مهم در هنر معتقديم و آن هم رعايت صداقت و تعهد اخلاقي وانساني است و رعايت اين اصل هر هنرمندي را در دلها جاي مي دهد. * پست مدرنيسم امروزه تاثير خود را بر اكثر هنرها اعمال كرده است و هنر موسيقي هم طبيعتا از اين مقوله جدا نيست، به نظر شما علل گرايش جامعه هنري به گذشته و بازسازي آن از كجا نشات مي گيرد ونكته مهم تر اين كه دوباره سازي و اجراي مجدد آثار هنري كلاسيك بايد واجد چه خصوصياتي باشد تا به اعتبار و ارزش يك ميراث هنري خدشه وارد؟ نسازد - يكي از ويژگي هاي مهم موسيقي ايراني كه پايه واساس ساختمان موسيقي ايراني را تشكيل مي دهد، رديف هفت دستگاه است و گرايش به تنظيم واجراي مجدد آثارقديمي استادان موسيقي با رنگ آميزي و اركستراسيونهاي جديد با قالب و فرم امروزي كه مطابق سليقه نسل معاصر باشدرا نمي توان به عنوان تحول بنيادي در عرصه موسيقي تلقي كرد و اين نوع بازسازي تنها در حدمعرفي و اشاعه موسيقي گذشته و آشنا ساختن نسل جوان با آن مي تواند موثر باشد. اما اگر به پست مدرن به صورت نوعي نوآوري و بازسازي خلاقانه آثار قديمي با نگاهي امروزي بنگريم، بايد اذعان كنم كه رفتن به سراغ آثار ارزشمندقديمي موسيقي نياز به دانش و آگاهي زياد دارد و موسيقيدانان بايد براي اجتناباز سطحي نگري با دقت نظركامل و حفظ قواعد و بنيان موسيقي ايراني، كه همان رديف هفت دستگاه است، با استفاده از تلفيق مناسب شعر و موسيقي و ملوديهاي تازه به خلق و ارائه آثار بپردازند كه متاسفانه برخي از آهنگسازها نسبت به اين مهم بي توجه هستند. به عقيده من موسيقي ايراني در صورتي مي تواند متحول شود كه از آفت مشابه سازي رهايي يابد و اين امر نياز به تفكر، مطالعه مستمر و شناخت صحيح از روح زمانه دارد. * علت استقبال جوانان از موسيقي پاپ را چه مي دانيد و چرا آلبومهاي موسيقي ايراني از فروش پاييني برخوردار؟ است - تيراژ بالاي فروش بعضي از كاستها، دليل بر پربار بودن آنها نيست و شايد مشابهت صداي بعضي از خوانندگان وطني با صداي خوانندگان آن سوي آبها اين استقبال را باعث شده است و اين موجي است گذرا كه به زودي جايش را به موجي بزرگتر كه همانا موسيقي فاخر ايراني است، خواهد داد. زيرا تاريخ هنر ثابت كرده است كه تنها آثاري جاودانه مي مانند كه از روح معنوي و ارزشهاي والاي هنري نشات گرفته باشند. * هم اكنون فضاي مناسبي براي كار هنري به وجود آمده است. براي ما بگوييد كه بانوان هنرمند و بويژه زناني كه در حيطه موسيقي فعاليت دارند، نقش و جايگاهشان در فضاي كنوني چگونه؟ است - بانوان هنرمند مدتها پس از انقلاب اسلامي جايگاه چنداني در عرصه هنر موسيقي نداشتند. در اواخر دهه شصت هنرستان موسيقي ايجاد شد و چند سال بعد هنرجويان هنرستان دختران وارد دانشگاه هنر شدند، در همان دوران بانوان در كلاسهاي خصوصي استادان آواز به تعليم هنر آواز مي پرداختند. در سال 1376 در پي فضاي باز فرهنگي ملهم از اصلاحات، زنان نيز تلاش زيادي كردند تا به نوعي وارد جريان هنري شوند. پس از آن جشنواره هاي متعددي همچون: فجر و گل ياس در راستاي حضور جدي بانوان آغاز به كار كردند و هم اكنون بايد گفت كه بسياري از موانع برطرف شده است. * تاكنون چه تعداد اجراي صحنه اي؟ داشته ايد همچنين به ما بگوييد اجراي كنسرت در شرايط حاضر با چه مشكلاتي همراه؟ است - اولين اجراي كنسرتم در پاييز 1376 و در سالن اسكان تهران بود. پس از آن در دوره هاي مختلف جشنواره فجر، گل ياس و... شركت كردم و در عين حال كنسرتهايي نيز در كشورهاي مختلف اروپايي برگزار كردم و تلاش نمودم با اجراي آثار فرهنگي به گونه اي بر روحيه ايرانيان مهاجر تاثيرگذار آخرين باشم اجراي كنسرت ما تيرماه امسال بود كه در تالار وحدت برگزار گرديد كه به صورت همخواني براي بانوان و آقايان بود كه با استقبال خوبي هم روبه رو شد. * آيا هيچوقت تلاش كرده ايد به ياد استاد قمرالملوك وزيري كنسرتي برگزار؟ نماييد - متاسفانه خير. البته من از مريدان و علاقه مندان اين بانوي گرانقدر هستم و در اغلب كنسرتهايم تصانيف ايشان را اجرا در كرده ام كاست جديدم كوچه هاي بي نشان دو آهنگ مشهور اين هنرمند ارزنده را اجرا كرده ام كه اميدوارم اداي دين كوچكي شده باشد. * به عنوان يك بانوي هنرمند كه احساسات و درك متفاوتي از هنر دارد، چه تعريفي از موسيقي و بويژه موسيقي بانوان ؟ داريد - طبيعتا حضور بانوان خواننده در تلطيف و تغيير فضاي يكنواخت و تكراري موسيقي ايران تاثير بسزايي خواهد گذارد. توناليته خاص صداي زن، ترانه ها و آهنگهاي خاصي را نيز طلب مي كند و به علت احساسات و عواطف لطيف بانوان در آينده نوع تصنيف سازي و ترانه سرايي در موسيقي ايراني دچار تحول خواهد شد و فضاي جديدي ايجاد مي شود و اميدوارم كه در فضاي سالم و معنوي بانوان از اين امتحان تاريخي سربلند بيرون آيند. * شما يك زوج هنري را تشكيل داده ايد اين كار چه امتيازي ؟ دارد - درست اشاره كرديد. آهنگساز آثار من همسرم است و ما با تبادل نظر و اشتراك مساعي از افكار همديگر براي پيشبرد كار هنري تلاش مي كنيم. ما هميشه سعي مي كنيم تا با مسئوليت بيشتر و احساس تعهد نسبت به هنر برخورد كنيم و از سطحي نگري بپرهيزيم. * و كارهايي كه پيش رو؟ داريد - آلبوم جديدي از آثار استادان موسيقي ايران با تنظيم همسرم آماده كرده ام كه از فضاي متفاوتي برخوردار است و ضبط آن در مراحل پاياني است و به زودي منتشر خواهد شد.