Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53737S7

Date of Document: 2002-01-21

ديروز در شعبه عمومي و انقلاب دادگاه عزت الله سحابي برگزار نماينده اروميه و شد گروه سياسي: اتهامات شهربانو اماني نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي و عزت الله سحابي از اعضاي گروه ملي - مذهبي ديروز در دو دادگاه جداگانه بررسي شد. اتهام خانم اماني نماينده مردم اروميه، اهانت و نشر اكاذيب است كه با شكايت عباسپور نماينده مردم ماكو و چالدران در شعبه 1408 دادگاه عمومي تهران به صورت علني برگزار شد. حاج مشهدي وكيل مدافع خانم اماني با بيان اين كه ديروز آخرين جلسه دادگاه بود در گفت وگو با ايسنا با اظهار تاسف از جو دادگاه آن را نامساعد توصيف كرد. همچنين ديروز جلسه رسيدگي به اتهامات عزت الله سحابي در شعبه 26 دادگاه انقلاب و به صورت غيرعلني برگزار شد. غلامعلي رياحي وكيل مدافع سحابي به ايسنا گفت كه ديروز تنها بخشي از كيفرخواست قرائت شد و قسمت دوم كيفرخواست در جلسه بعدي قرائت خواهد شد. رياحي گفت: از شنبه آينده دفاعيات من و آقاي سحابي آغاز خواهد شد. وي خاطرنشان كرد: به دليل غيرعلني بودن دادگاه از انتشار مندرجات آن معذورم. همچنين به گزارش ايسنا 9 نفر از متهمان ملي - مذهبي كه آزاد شده اند، اخيرا طي نامه اي به آقاي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، درخواست كرده بودند كه به دليل موارد مشابه و مشتركي كه در پرونده هاي آنان وجود دارد، دادگاه ملي - مذهبي ها به صورت جمعي با حضور كليه متهمان به صورت علني برگزار شود.