Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53736S8

Date of Document: 2002-01-21

دستگاههاي دولتي كردستان موظف به خريد شدند از توليدات استان گروه شهرستانها: استاندار كردستان، دستگاهها و سازمانهاي دولتي را موظف ساخت وسايل مورد نياز خود را از توليدات واحدهاي توليدي استان خريداري و تامين كنند. در بخشنامه اسدالله رازاني واحدهاي، تداركاتي و فني ادارات دولتي موظف شده اند معاملات خود را با مراكز توليدي و نمايندگيهاي توزيع استان انجام دهند. استاندار كردستان در اين زمينه تاكيد كرده است: گروه هاي بازرسي روند اجراي معاملات دستگاهها و سازمانهاي دولتي، تعيين شده واجتنابناپذير بودن خريدها از خارج از استان را بررسي خواهند كرد. هدف از اين تصميم، ايجاد تحرك اقتصادي و در نتيجه ايجاد اشتغال در استان كردستان از طريق گردش بودجه هاي مصوب در چرخه اقتصادي اعلام شده است.