Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53732S5

Date of Document: 2002-01-21

توصيه هايي براي كاهش مصرف انرژي مصرف آب گرم دستورالعمل هاي كاهش هزينه گرم كردن آب سومين بخش از هزينه هاي مصرف انرژي در منزل را تشكيل مي دهد. اين بخش به طور تقريبي تا 14 درصد از مجموع هزينه هاي انرژي مصرفي در منزل را به خود اختصاص مي دهد. در شرايط معمول از 4 روش براي كاهش هزينه هاي گرم كردن آب در منزل و محل كار استفاده مي شود كه استفاده حداقل از آب گرم، كاهش درجه حرارت ترموستات آبگرمكن، استفاده از پوشش مناسبجهت مخزن آبگرمكن و خريد آبگرمكن داراي كارآيي بالاتر در مصرف انرژي ازجمله اين روش ها هستند. در يك خانواده 4 نفره كه هر يك روزانه به طور متوسط 5 دقيقه به شست وشو مي پردازند در هفته 700 گالن آب مصرف مي شود كه اين ميزان آب براي نوشيدن يك نفر در سه سال كافي است. مقدار آب گرم مصرفي جهت شست وشو را مي توان به سادگي و با استفاده از تجهيزات قابل نصب بر روي شير به نصف و حتي كمتر تقليل داد.