Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53725S7

Date of Document: 2002-01-21

شرودر، آلمان را وابسته ترين كشور به صادرات خواند گرهارد شرودر صدراعظم آلمان، روند رو به رشد بيكاري در اين كشور را با روند بد اقتصادي در جهان و همچنين ركود اقتصاد آمريكا در ارتباط خواند. شرودر در يك مصاحبه مطبوعاتي افزود: در موقعيت كنوني اقتصادي در جهان، منطقي به نظر نمي رسد كه با برنامه هاي ملي عجولانه با اين روند مقابله نماييم. شرودر، آلمان را وابسته ترين كشور به صادرات خواند و افزود: عوامل و فاكتورهاي پايه اي اقتصاد جهاني، اروپايي و آلماني تغيير كرده است و اقتصاد جهاني از يك رشد اقتصادي مناسب برخوردار نيست. صدراعظم آلمان با بيان اين كه (ما بايد امكانات جديد براي ايجاد فرصت شغلي خلق كنيم ) گفت: ما بايد تلاش كنيم كه كساني كه داراي شغل هستند، بر سركار خود بمانند و آنهايي كه كار ندارند، فرصت شغلي به دست آورند.