Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53724S4

Date of Document: 2002-01-21

نگاه روز هواي تهران، خوشبيني برنمي تابد در استقبال از روز هواي پاك، هفته گذشته در روزنامه ها يك آگهي به طور مكرر چاپ شد كه نشان مي داد طي چند سال اخير سرب موجود در هواي تهران از حد خيلي خطرناك به مقدار صفر رسيده است. محتواي اين آگهي از آن جهت كه نشان مي دهد پديده آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ سرنوشتي محتوم نبوده و قابل كنترل است، بي ترديد مي تواند بازتاب مثبتي دربر داشته باشد. اما واقعيت اين است كه برداشت عامه مردم با منظور طراحان آگهي و واقعيت هواي تهران قدري متفاوت است. همگان نيك آگاهند كه براي كاهش سرب هواي تهران مسئولان دو راهكار در پيش گرفتند: توزيع بنزين بدون سرب و گازسوز شدن خودروهاي عمومي. نكته اين است كه هم خودروهايي كه بنزين بدون سرب مصرف مي كردند و هم خودروهاي گازسوز آلاينده هاي تازه اي وارد هواي تهران كردند كه حجم و زيانمندي آنها نشان مي داد فقط صورت مسئله عوض شده است. به ويژه نوع خاص آلاينده اي كه از خودروهاي گازسوز كنوني شهر تهران خارج مي شود آن چنان زيانبار است كه حتي چندين بار كارشناسان درخواست كرده اند عجالتا تا زمان تغيير گاز مصرفي، استفاده از گاز توسط خودروها در تهران متوقف شود. به خاطر داشته باشيم در حالي كه عملا اجراي طرح جامع كنترل آلودگي هواي تهران معوق مانده است، پراكندن خوشبيني هاي مفرط درباره روند كاهش آلودگي هواي تهران، صرفا مي تواند انگيزاننده هاي رويكرد به اين طرح را ضعيف آلودگي كند هواي تهران بي ترديد ماجرايي گرانبارتر از آن است كه دستمايه سوداگري هاي زودگذر قرار گيرد. ناصر كرمي