Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801101-53721S1

Date of Document: 2002-01-21

در گفت وگو با رئيس كميسيون كشاورزي مجلس طرح هاي تازه دولت و مجلس براي مطرح شد: بهبود روش هاي گسترش شبكه هاي آبياري و استفاده از آب آب در كشور از جايگاه اقتصادي برخوردار نيست به همين دليل ابداع روش آبياري قطره اي ثقلي كه منجر به مصرف بهينه آب است چندان جدي گرفته نمي شود به منظور حفظ و جلوگيري از افزايش فاصله موجود بين سد و شبكه هاي اصلي آبياري (در حدود يك ميليون هكتار از اراضي )، از سال آينده اين دو پروژه در يك رديف بودجه قرار گرفته و اجرا مي شود. سيدماشاالله شكيبي رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب در مورد نحوه اجراي پروژه هاي تامين آب و شبكه هاي آبياري توسط وزارت نيرو در سال آينده به خبرنگار ما گفت: در بخش تامين منابع آب كه شامل سدها، بندهاي انحرافي، شبكه هاي انتقال و شبكه هاي اصلي 1 و 2 است و توسط وزارت نيرو اجرا مي شوند مقرر شده از سال 81 سد و شبكه ها از لحاظ بودجه اي در يك رديف قرار بگيرند تا در پروژه هاي جديد در دست اجرا ديگر شاهد فاصله بين ساختن سد و اجراي شبكه هاي آبياري البته نباشيم بين شبكه هاي اصلي 1 و 2 و شبكه هاي فرعي آبياري 3 و 4 يك فاصله عميق وجود دارد. طبق ماده 14 قانون ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي دولت مكلف شده در يك زمان مشخص مرز دو وزارتخانه نيرو و جهاد كشاورزي را دررابطه با شبكه هاي فرعي آبياري و توزيع و انتقال آب روشن كند. نماينده مردم فردوس و طبس در مجلس شوراي اسلامي افزود: البته فاصله بين اراضي تامين آب شده و اراضي كه فاقد شبكه هاي فرعي آبياري 3 و 4 هستند بسيار زياد است. به طوري كه تاكنون براي بيش /2ميليون 1از هكتار از اراضي كشاورزي وزارت نيرو از طريق ساخت سدوبندهاي انحرافي تامين آب كرده است اما فقط 500 هزار هكتار از اين اراضي به شبكه هاي و4 3فرعي مجهز هستند و درواقع بيش /1 6از ميليون هكتار از اراضي تامين آب شده به درستي نمي توانند از آب استفاده كنند (شبكه هاي فرعي آبياري 11 درصد در افزايش عملكرد در آبياري موثر است ) البته اين فاصله در منطقه خوزستان بيشتر است و در بسياري از سدها شبكه هاي 1 و 2 احداث شده اما شبكه فرعي 3 و 4 بلاتكليف است. مهندس شكيبي در ادامه گفت: از طرفي مجلس براين اعتقاد است كه اگر بخش كشاورزي زياد درگير مساله شبكه هاي فرعي شوداز كارهاي اصلي و ترويجي خود در بخش هاي ديگر باز مي ماند و به همين دليل مجلس به شدت در تلاش است تا به نوعي بتواند فاصله بين اراضي تامين آب شده و اراضي فاقد شبكه فرعي را پركند. به همين منظور طرحي تحت عنوان طرح هاي فني اعتباري در بودجه سال آينده ديده شده است كه با آن بودجه و مشاركت مردم از طريق دريافت تسهيلات اميدوار هستيم اين فاصله كمتر شود. وي در مورد نحوه مشاركت و اين كه اگر مردم توان و تمايل مشاركت داشتند طي اين سال ها اين فاصله به وجود نمي آمد گفت: نحوه مشاركت به اين شكل است كه يك سوم اعتبار موردنياز را دولت و دوسوم باقيمانده را مردم از طريق دريافت تسهيلات تامين هزينه البته مي كنند منكر توان كم اقتصادي بعضي از كشاورزان نيستم، اما نمي شود تمام اين فاصله را به توان كم اقتصادي مرتبط ساخت. متاسفانه بهره برداري از شبكه ها دولتي است. ميلياردها تومان براي تامين آب از سوي دولت سرمايه گذاري شده و مي شود كه اين سرمايه گذاري حدود 80 تا 85 درصد از پروژه ها را در برمي گيرد و 15 تا 20 درصد از پروژه ها به دليل لحاظ نشدن نقش مردم در بهره برداري بدين شكل بلاتكليف مانده است. متاسفانه نه تنها كسي به نقش مردم در بهره برداري توجه ندارد بلكه خود مردم هم انتظار دارند تا شبكه ها و كلا آب تا كنار مزرعه بيايد و و نمي خواهند هيچ نقشي را در اين زمينه به عهده بگيرند. البته اين تفكر را متاسفانه عملكرد خودمان سبب شده است. شكيبي افزود: براي رفع اين معضل در برنامه سوم طرحي تحت عنوان تدوين نظام بهره برداري با گرايش خصوصي سازي آمده است و براساس اين طرح كليه حقابه بران قديم و جديد با ايجاد شركت هاي تعاوني، اتحاديه ها و تشكل ها مسووليت نگهداري توزيع و احداث شبكه هاي 3 را 4و برعهده مي گيرند. البته در مناطقي مثل آذربايجان غربي، فارس و اصفهان چنين تشكل هايي به وجود آمده و با استفاده از تسهيلات در ساخت شبكه هاي 3 و 4 مشاركت كرده اند و بسيار خوب هم جواب داده است. البته اين كار براي موفقيت نياز به يك استراتژي مشخص و جديت از طرف دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و نيرو دارد تا باسرعت و دقت اين تشكل ها را راه اندازي و سامان دهي كنند، ضمن آن كه اين تشكل هاي بهره بردار بايد تا پايان برنامه سوم شكل گرفته باشند و كار خودشان را ش -روع كرده باشند. مهندس شكيبي، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در مورد روش هاي نوين آبياري به خصوص روش ابداعي آبياري قطره اي ثقلي كه بدون نياز به نيروي برق و پمپاژ ثانويه آب را با عملكرد بسيار بالا در اختيار گياه قرار مي دهد و از روش هاي موجود نيز ارزانتر است و علاوه بر تاييديه دستگاه هاي اجرايي كشور به تاييد مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و دانشگاه مسكونيز رسيده و در عين حال بحث هاي موافق و مخالف زيادي را در محافل آبياري كشور برانگيخته است، گفت: فكر مي كنم دليل اين بحث ها و مخالفت هايي كه حول روش آبياري قطره اي ثقلي مطرح شده است مربوط به سوءتفاهمي است كه بين كارشناسان به وجود آمده و كارشناسان دو گروه به همين دليل وادار به موضع گيري شده اند، ضمن آن كه باتوجه به وضعيت آب در كشور ما، ابداع يك روش كه مي تواند بسيار در مصرف بهينه آب مفيد باشد نبايد اين گونه به چالش بيفتد. البته فكر مي كنم علاوه بر سوءتفاهم موجود نزد كارشناسان يكي ديگر از دلايل موضع گيري نسبت به اين روش مربوط به جايگاه آب در كشور ما است. آب در كشور از جايگاه اقتصادي برخوردار نيست و به آن به عنوان يك كالاي اقتصادي نگاه نمي شود. به همين دليل ابداع يك روش (آبياري قطره اي ثقلي ) كه منجر به مصرف بهينه آب است چندان جدي گرفته نمي شود. وي افزود: متاسفانه دستگاه هاي اجرايي و مروجين ما كه بايد به مردم آموزش بدهند و به مردم طرح هاي فني بدهند و هدايت كننده كشاورزان به سمت انتخابهاي موفق باشند ضعيف برخورد مي كنند. اين درحالي است كه درچند سال گذشته باحمايت هايي كه از بخش خصوصي درجهت توليد لوله و ابزارآلات روش هاي مدرن آبياري صورت گرفته در اين بخش سرمايه گذاري سنگيني شده است ولي متاسفانه اين كارخانه ها درحال حاضر با كمتر از 50 درصد از ظرفيت خود مشغول به كار هستند. الان ما ظرفيت توليد بالايي در دستگاه هاي مدرن آبياري در كشور داريم و به شدت به اين دستگاه ها نياز هم داريم اما فرهنگ لازم و دانش كافي براي گسترش اين روش ها را نداريم. بايد براي اين قضيه چاره اي انديشيده شود. شكيبي در مورد ضرورت استفاده از روش هاي نوين آبياري گفت: با توجه به وضعيت بحراني آب در كشور و خشكسالي سال هاي پيش، استفاده از شيوه هاي مدرن آبياري يك ضرورت است. البته براي اين كار ابتدا بايد فرهنگ مردم را در مورد استفاده بهينه از آب و ارزش اقتصادي آب بالا برد، چرا كه با اين روش ها علاوه بر استفاده بهينه ومطلوب از آب، عملكرد توليد را نيز مي توان افزايش داد و به همين دليل با سرمايه گذاري درجهت مصرف بهينه از آب مي توان ارزش اقتصادي آب را نيز مطرح كرد.