Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53718S6

Date of Document: 2002-01-20

يادداشت خبرنگار شيراز، پس از باران باران از حوالي بعدازظهر پنج شنبه بيستم دي شروع كرد و همين طور پر پشت تر شد تا بامداد شنبه بيست ودوم آن قدر باريد كه ناگهان برق رفت و خطوط تلفن مختل شد. اينجا شيراز است و من در خانه اي در انتهاي زمين بدون ارتباط تلفني بعد از فروكش كردن خدا عصبانيت، را شكر كردم كه منزلم در نقطه مرتفعي است وگرنه طرح جمع آوري آبهاي سطحي كه چند سالي در شيراز به اجرا درآمده، با طغيان رودخانه اي كه تا ديروز لقب خشك را داشت و آبوگل گرفتگي جوي ها و معابر و منازل و مغازه ها، بيشتر به لطيفه اي اعصاب خردكن مي مانست. آن قدر دود چراغ خورده ام كه صبح شنبه از همه مجاري سرم دوده بيرون مي زد و من كه ارتباطم با دنياي بيرون به دليل نبود برق و.. قطع شده در صبح آفتابي شنبه راه افتاده ام كه عينا به سير آفاق و انفس بپردازم. از در خانه تا مركز شهر پياده يا سواره مشاهده مناظر بهت آفرين در شيراز جنت طراز پس از بارش دوروزه اي كه در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد و آب از آب تكان نمي خورد. اما... با هر مسافت كوتاهي گمان مي كردم كه بعد از چهل شبانه روز بارندگي از كشتي نوح بيرون همه آمده ام چيز در هم خيابان ها ريخته، در گل ولاي ضخيم و شاخه هاي در هم شكسته درختان و... حالا آب رودخانه البته فروكش كرده و مردم جرات بيرون آمدن يافته اند، اسباب و اثاثيه ها بيرون تا زانو در گل و با هر وسيله اي از كاشانه هاشان آب و لجن بيرون مي ريزند. چه رنجي كشيده اند اين آدم هاي بالا و پائين از شهر پل معالي آباد كه بالاي شهر است آب رودخانه چنان با سخاوت به درون خانه ها راه يافته كه زيرزمين ها تا فرق سر انباشته از آبند و تا زانو خانه ها هم در گل فرورفته. در بي برقي و خاموشي ديشب، فريادشان به كجا ؟ رسيده! هنوز دارند تاوان شادماني عبور از خشكسالي سه ساله اخير را سطل سطل بيرون مي ريزند. حالا ديگر بايد مديرعامل آب منطقه اي فارس كلاهش را به هوا بيندازد كه آب از سر سد درودزن گذشته و اگر باز نگويد كه اي كاش مردم بدانند كه هر چقدر باران ببارد، ما سد كم داريم و آبها هرز مي رود. وقتي در ترافيك سپر به سپر، اتوبوس خط خصوصي كند پيش مي رود و به امثال من مجال سير نگريستن به چشم اندازهاي آبگرفتگي منازل و اماكن را مي دهد، به متوني از فارسنامه ناصري فكر مي كنم كه رودخانه خشك را از قرن ها پيش به عنوان محل گذر سيلابهاي شيراز ذكر خير كرده و امروز بعضي ها مي گويند كه ايجاد كنار گذرها و كاستن از عرض اين رودخانه موجب طغيان آن شده بيش است از 7 هزار شماره تلفن فقط در منطقه 3 شهرداري شيراز قطع شده و بسياري خانه ها در بعضي مناطق گود و بافت قديمي شهر به دليل آبگرفتگي بيش از حد، تخليه مدارس شده اند امروز كلا تعطيل و شهر نيمه تعطيل است. شهر و مسئولان آن غافلگير شده اند مثل برفي كه 6 سال پيش سنگين باريد و به قول شهردار سابق شيراز يكصدهزار اصله درخت را از ريشه كند و به مدت يك هفته در شيراز حالت فوق العاده ايجاد كرد. پاسي از ظهر گذشته، خيابان هاي مركزي شهر هنوز در گل ولاي غوطه ورند، زيرگذرها به استخرهاي طبيعي مي مانند و ساكنان منازل و مغازه ها هنوز در حال خالي كردن آب و لجن از اماكن خود هستند. هواشناسي فارس اعلام كرده كه امكان بارندگي از غروب امروز وجود دارد. خدا به خير كند. حسين مالكي - خبرنگار همشهري در فارس - شنبه 22 دي