Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801030-53709S1

Date of Document: 2002-01-20

به پيشنهاد نمايندگان مجلس آيين نامه اجرايي صادرات وواردات اصلاح مي شود با تغيير مقررات ورود كالا به كشور از ظرفيت سرمايه گذاري موجود استفاده بهينه شده و از واردات بي رويه جلوگيري مي شود. امرالله محمدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما، با بيان اين مطلب، درخصوص درخواست تعدادي از نمايندگان از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر اصلاح آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات گفت: لازم است براي كمك و حمايت از توليدكنندگاني كه نياز به مواد اوليه يا كالاهاي واسطه اي دارند تا اين مواد را به كالاي نهايي تبديل كرده و مجددا به خارج صادر كنند، قوانين و مقررات ورود كالا به كشور اصلاح شود. وي گفت: به دليل اين كه كالاهاي ورود موقت از پرداخت تعرفه هاي قانوني معاف هستند، برخي افراد و بنگاه ها بدون اين كه صادركننده محصولات نهايي توليد شده با كالاهاي ورود موقت باشند، اين كالاها را وارد مي كنند. نماينده برخوار و ميمه افزود: ورود موقت و بدون ضابطه كالا، كشور را با مشكلات عديده اي مواجه مي كند، لذا نمايندگان پيشنهاد دارند كه آيين نامه اجرايي قانون صادرات و واردات اصلاح شودتا تنها كساني كه پس از ورود موقت مواد اوليه از آنهادر كالاهاي نهايي استفاده كرده و آن كالاها را صادر مي كنند، از اين مجوز استفاده كنند. براي متخلفان هم مجازات لازم پيش بيني شود.