Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53703S2

Date of Document: 2002-01-19

با اجراي طرح هاي بهينه سازي انرژي مصرفي كشور درصد 30تا قابل صرفه جويي است گروه شهرستانهادرصد 30 مصرف انرژي در كشور قابل صرفه جويي است. دكتر كرباسي كارشناس سازمان بهره وري انرژي ايران در جمع مديران صنايع استان خراسان، اصلاح الگوي مصرف انرژي را از عوامل موثر در امر كاهش مصرف انرژي و حفظ محيط زيست دانست و گفت: اين مهم تنها با اجراي طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي قابل دسترسي است. به گزارش خبرنگار همشهري در مشهد، وي درباره سياست هاي دولت براي اجراي اين طرحها گفت: نخستين راهكار موجود، آموزش و آگاهي دادن به مديران صنايع و مصرف كنندگان است و راهكاردوم، مميزي انرژي با هدف كاهش مصرف انرژي است و در مراحل بعدي نيز، صنايع كشور نياز به كمك هاي مالي براي تسريع در اجراي اهداف بالا دارند. وي افزود: وزارت نيرو سالانه 12 ميليارد ريال سود تسهيلات وام صنايع را پرداخت مي كند و از سوي ديگر سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور نيز يك صندوق در اختيار دارد كه از محل آن، مبالغي را در اختيار صنايع قرار مي دهد تا تشويق به صرفه جويي انرژي شوند. خادم، عضو هيات مديره صنايع خراسان نيز درباره اقدامات انجام شده در اين استان گفت: كميته اي مسئول بازديد از صنايع شده اند كه كار مميزي را انجام مي دهند و با تهيه و ارايه گزارشي از مصرف بهينه انرژي به مديران، راهكارهاي لازم شامل بخشهايي كه بدون هزينه قابل اجراست و ساير خدمات ديگر را به صورت رايگان ارايه مي كنند تا بستر مناسب براي پرداختن به اين مقوله فراهم آيد. گفتني است دربرنامه سوم توسعه، طرحي با عنوان يارانه سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي و بهينه سازي مصرف به عنوان يكي از طرحهاي مربوط به بند الف تبصره قانون 27 بودجه منظور شده است كه سازمان بهره وري انرژي ايران از سوي معاونت امور انرژي وزارت نيرو، موظف به مديريت اجراي اين طرح است.