Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53698S3

Date of Document: 2002-01-19

كشف ميدان اسكي در آبعلي آژانس ايرانتور - نخستين آژانس جهانگردي ايران در تهران - در شروع فعاليت خود گشت هايي براي علاقه مندان به اسكي ترتيب داد. روزنامه اطلاعات در اخبار نهم بهمن سال 1319 در اين مورد چنين نوشته است: امسال به واسطه كمي برف در لشگرك، ميداني كه در سال گذشته مورد استفاده اسكي بازان واقع شده بود به طور كامل مورد استفاده واقع نگرديده است، ولي ميدان بزرگي در سه كيلومتري آبعلي از طرف ( ايرانتور ) كشف گرديده كه اين ميدان بسيار وسيع و مي توان گفت يكي از بهترين نقاط اسكي بازي در مي باشد دو هفته اخير عده زيادي از علاقه مندان براي ورزش به آبعلي رفته و علاوه بر ورزش در ميدان مزبور از مهمانخانه مجلل (ايرانتور ) در آبعلي نيز استفاده كرده اند. اكنون براي اين كه عموم بتوانند از ميدان نامبرده استفاده كنند سرويس مخصوصي داير شده كه روزهاي پنج شنبه ساعت 16 از تهران حركت و در روز جمعه ساعت 17 به تهران مراجعت مي نمايد. هزينه رفتن و برگشتن و توقف يك شب در مهمانخانه آبعلي با غذاي كامل جمعا يك صد و پنجاه ريال از طرف (ايرانتور ) معين گرديده است.