Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53692S9

Date of Document: 2002-01-19

عروسك پشت پرده نام علمي: Franchetti Phgsales خانواده: SOLANACEAE گياهي است دائمي بومي ژاپن كه بلندي و گستردي آن به 60 سانتي متر گل هاي مي رسد سفيدرنگ آن در تيرماه ظاهر شده و پس از آن ميوه هاي كروي نارنجي رنگ كه هر يك توسط يك پوشش كاغذ مانند به رنگ قرمز - نارنجي احاطه شده اند، تشكيل مي گردد. ميوه ها در فصل زمستان روي گياه باقي مانده و شبيه فانوس هاي كاغذي هستند. نيازها: مكان آفتابي، خاك باغباني كه داراي زهكش خوب باشد. در فصل پائيز ساقه هاي رونده زيرزميني را از گياه جدا كرده و از خاك درمي آورند، در غير اينصورت مانند علف هرز زيادشده و تمام باغچه را فرا مي گيرد. ساقه هاي ميوه دار آن در تزئينات گل خشك مورد استفاده قرار مي گيرند. ازدياد: از طريق تقسيم ريشه و كاشت مجدد در اسفند يا فروردين ماه و يا كاشت بذر در فروردين ماه و جابجايي نشاءها در پاييز به مكان مورد نظر انجام پذير است. سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران