Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53691S1

Date of Document: 2002-01-19

توسط معاون وزير در امور آب و فاضلاب برنامه هاي وزارت نيرو شهري اعلام شد: شهرها براي جلوگيري از هدر رفتن آب در با راه اندازي 54 تصفيه خانه در سراسر كشور سالانه 2 ميليارد مترمكعب پساب فاضلابهاي شهري تصفيه مي شود به منظور استفاده بهينه از آب 54 تصفيه خانه فاضلاب شهري در كشور درحال ساخت است. معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري كه در مراسم افتتاحيه اولين كنفرانس مشترك تهران - مادريد درزمينه مديريت مصرف بهينه آب شركت كرده بود با بيان مطلب فوق به خبرنگار ما در مورد راه هاي استفاده بهتر از آب گفت: باتوجه به جمعيت تحت پوشش شبكه هاي آب شهري و با درنظر گرفتن حجم آب مصرفي در اين شبكه، در هر ثانيه مي توان به مترمكعب 50 پساب دسترسي پيدا كرد و تصفيه اين حجم از پساب فاضلاب به مفهوم رسيدن به حجم 2 ميليارد مترمكعب پساب تصفيه شده فاضلاب است كه مي توان از اين آب در مصارف غيرشرب استفاده هاي زيادي كرد. مهندس عباس شفيعي افزود: استفاده از پساب فاضلاب شهري نه تنها از آلودگي سفره هاي زيرزميني آب جلوگيري مي كند بلكه مي توان از اين آب در ساخت وسازها و آبياري فضاهاي سبز شهري نيز استفاده هاي فراواني برد و اين كار اكنون در اكثر كشورهاي دنيا درحال اجراست و به همين منظور 54 تصفيه خانه فاضلاب شهري در نقاط مختلف كشور و شهر تهران در دست ساخت است. مديرعامل شركت مهندسي آب و فاضلاب درزمينه ميزان آبهاي به حساب نيامده و راه هاي جلوگيري از اين تلفات در شبكه هاي انتقال آب شهري گفت: ما در شبكه آب شهري يك آب به حساب نيامده داريم و يك پرت آب كه جزء اصلي از آب به حساب نيامده است. پرت آب در كل كشور حدود 28 درصد است و در تهران پرت آب به حدود 31 درصد مي رسد و ميزان آب به حساب نيامده در تهران از اين رقم دوتا سه درصد بيشتر است. براي جلوگيري از اين معضل برنامه فيزيكي داريم كه در اين برنامه انشعابات و شبكه ها بايستي بازسازي شوند و كنتورها تعويض شوند و قسمتي از برنامه هم متوجه عمليات غيرفيزيكي است و مربوط مي شود به نشت هاي مختلف كه در طول شبكه انتقال وجود دارد و براي مهار و برطرف كردن آنها نياز به شناسايي و سرمايه گذاري است. براي كاهش درصد آبهاي به حساب نيامده در سطوح مختلف، درحال حاضر گروه 14 مشاور در كل كشور درحال بررسي مطالعه و كار هستند تا در كوتاهترين زمان ممكن راه حل مناسبي براي رفع اين معضل پيدا كنند. مهندس شفيعي در زمينه راه هاي ديگر استفاده بهينه از آب افزود: وزارت نيرو در سال هاي اخير تلاش هاي بسياري براي تامين آب جهت مصارف مختلف انجام داده اما است متاسفانه آبي كه با هزينه هاي گزاف استحصال مي شود با كمترين عملكرد و بيشترين ضايعات مصرف مي شود و براي جلوگيري از اين وضعيت مصرف نياز است كه علاوه بر سرمايه گذاري در بخش هاي مصرفي، فرهنگ و الگوي مصرف را در همه زمينه ها اصلاح كرد. البته معضل مصرف بي رويه آب ريشه در ساختار فرهنگ مصرف ما دارد و اين قضيه فقط در مصرف آب نيست بلكه همان طور كه مشاهده مي شود در كشور ما انرژي، سوخت و موادخوراكي نيز به شكل غيراصولي مورداستفاده قرار مي گيرند و دليل اين امر هم برمي گردد به ساختار جمعيتي كشور در بيست وپنج سال گذشته كه كشور داراي يك جمعيت كنترل شده ومنابع فراوان بود و كمتر كسي به فكر محدوديت و اتمام منابع بود. اما بعد از پيروزي انقلاب، كشور با يك انفجار جمعيت مواجه شد و متاسفانه نه تنها منابع ما متناسب با اين رشد جمعيت افزايش نيافت، بلكه فرهنگ مصرف نيز تغيير نكرد و نتيجه آن شد كه امروز مي بينيم. وي در ادامه گفت: به موازات رشد جمعيت، شهرنشيني نيز رشد كرد كه يكي از تبعات آن رواج فرهنگ مصرف گرايي است و متاسفانه ما نتوانستيم فرهنگ مصرف خود را با شرايط جديد تطبيق دهيم و دقيقا اكنون كه بيش از 60 ميليون نفر جمعيت كشور است به همان شكل آب را مصرف مي كنيم كه جمعيت كشور 30 ميليون نفر بود. به همين دليل بايد به شدت به مباحث فرهنگي و تغيير و اصلاح ساختار فرهنگ مصرف در كشور بپردازيم و براي آن سرمايه گذاري مناسب كنيم، ضمن آن كه اگر تاكنون امكان دسترسي به منابع جديد وجود داشت، از اين به بعد اين امكان وجود ندارد و منابع جديد كاملا محدود و تقريبا غيرقابل دسترسي هستند. حتي اگر امكان دسترسي به منابع جديد داشته باشيم بايد هزينه هاي بسيار گزافي براي دسترسي به منابع جديد صرف كنيم كه مقرون به صرفه نخواهد بود. شفيعي افزود: براي آن كه در آينده با بحران روبه رو نشويم و در واقع بهتر است بگوييم اگر مي خواهيم بحران حادتر نشود، راهي به جز اصلاح ساختار فرهنگ مصرف نداريم. براي اين كه مصارف را متعادل كنيم بايد سياستگذاران و برنامه ريزان، مجريان و مردم در اين راه عزم خود را جزم كنند. البته خشكسالي هاي دو سه سال اخير كمك كرد تا توجه همه گروه هاي ياد شده به اين قضيه جلب شود. در اين راه اول از همه ما مجريان بايد به تغيير الگوهاي مصرف به شكل جدي و همه جانبه بپردازيم. سياستگذاران و برنامه ريزان كشور هم قطعا به عمق مساله آگاه هستند اما بايد به اين قضيه توجه بيشتري داشته باشند كه تا فرصت باقي است با برنامه ريزي هاي حساب شده از تشديد بحران جلوگيري كنند چرا كه اگر وقت بگذرد امكان برنامه ريزي و پيشگيري مشكل تر و پرهزينه تر است. مردم نيز بايد بدانند كه منابع كاملا محدود است و اگر به هشدارها توجه نكنند قطعا در آينده هزينه هاي بي توجهي را بايد پرداخت كنند. همان طور كه امسال جيره بندي آب را تجربه كردند. اولين كنفرانس مشترك تهران - مادريد در زمينه مديريت مصرف بهينه از آب هفته پيش در تهران برگزار شد.