Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801029-53690S2

Date of Document: 2002-01-19

چند نوشته كوتاه درباره نمايشنامه هنر به بهانه اجرا در تئاتر شهر; هنر از چند منظر اشاره; نمايشنامه هنر نوشته ياسمينا رضا از معدود آثار نمايشي بود كه در دو ماه گذشته از سوي دو كارگردان در تئاتر شهر روي صحنه رفت: اول داود رشيدي و سپس پارسا پيروزفر. نوشته هاي كوتاه زير را كه نقد و بحثي است درباره اين نمايش، با هم مي خوانيم. آزمون دوستي ها دوستي ها مورد آزمايش قرار مي گيرند، وقتي پزشكي سرژ، محترم، مبلغ دويست هزار فرانك بابت خريد تابلويي اثر نقاش مدرنيست معروف به آنتريوس نام مي پردازد. اما آيا اين تابلو يك اثر هنري؟ است بومي به ابعاد 4 در 5 فوت كه غير از چند خط مورب بي معني، تماما به رنگ سفيد است. مارك رفيق سرژ كه خود به نقاشي فنلاندري علاقه مند است، چيزي را كه سرژ خريده فاقد هر گونه ارزش مي داند و اظهار مي كند كه سرژ با خريدن چنين تابلويي به رفاقت چندين ساله شان توهين كرده. مارك در ادامه تلاشش در انتقاد كردن از سرژ، رفيق سوم، ايوان احساسي و سست اراده را به نفع خودش همراه ايوان مي سازد نيز كاملا موافق مارك عمل مي كند وتمامي انتقادهاي شديداللحن مارك عليه سرژ بي ذوق و سليقه را تصديق مي كند. اما هنگامي كه ايوان با سرژ و خود نقاشي روبه رو مي شود، كاري را مي كند كه اغلب انجام مي دهد: در مقابل عقايد قبلي اش سست مي شود و ديگر انتقاد نمي كند. درحالي كه جر و بحث بين سه دوست در جريان است، با بالا گرفتن دعوا، مسايل ديگري ظاهر مي شود: ايوان در تصميم گيري درباره ازدواجش كه بنا به نظر دو دوست ديگر قرار بود از آن صرفنظر كند، مردد است. سرژ درباره همسر مارك مساله حقارت باري را آشكار مي كند ومارك كه به خاطر مساله آن تابلو بسيار عصباني است، از خود مي پرسد كه آيا كساني را كه ساليان سال دوست خود مي پنداشته، واقعا دوستان او هستند. از آنجايي كه نمايش هنر دوستي چندين ساله سه نفر را به مبارزه مي طلبد، تماشاچي را با سوالي مواجه مي سازد كه به اندازه ماهيت خود هنر پيچيده است. به راستي آيا من همان كسي هستم كه خود فكر مي كنم و آيا همان كس كه دوستانم؟ مي پندارند نمايشنامه هنر تماشاچيان فراواني را در سرتا سر جهان به خود جلب كرده وبه بيش از سي زبان ترجمه شده است. اين اثر در سال ميلادي 1998 جايزه توني براي بهترين نمايش در سال ميلادي 1998 جايزه مجمع منتقدين ادبي در 1996 ميلادي جايزه اليويه به خاطر بهترين كمدي و در سال 1996 ميلادي جايزه بهترين نمايش رااز سوي ايوينينگ استاندارد دريافت كرد. منبع: سايت اينترنتي تئاتر سن لويي موقعيت جهاني رفاقت خانم ياسمينا رضا در اين اثر با طنزي هوشمندانه به انتقاد از طبقه مرفه جامعه شهر پاريس پرداخته (بدون ايجاد حس تحقيرآميز در تماشاچي ) است. نمايشنامه هنر كمدي موفقي است كه علاوه بر ايجاد فضايي پرتنش، جذابيت هاي خاص يك كمدي بسيار خنده آور را نيز داراست. درونمايه اين اثر نه تنها بر رفاقت، آزادي و ارزش تكيه دارد، بلكه خانم رضا در القاي آن به شخصيت هاي نمايشنامه به گونه اي عمل كرده كه شخصيت هاي خود را در موقعيت هايي جهاني قرار داده است. نمايشنامه شگفت آور هنر، فقط به موضوع هنر نمي پردازد و در واقع بيشتر به مساله دوستي پرداخته و به همان اندازه به ديدگاه هاي شخصي هركس درباره هنر نيز توجه دارد. موضوع اين نمايشنامه در مورد اختلاف نظر بين سه دوست به نام هاي سرژ مارك، و ايوان است كه اين اختلاف نظر به سبب خريدن يك تابلوي نقاشي گرانقيمت توسط سرژ پيش مي آيد. بوم نقاشي كه با رنگ سفيد رنگ شده است تعجب مارك را برمي انگيزد و معتقد است كه سرژ پولش را بابت چنين چيز مزخرفي حرام كرده. ايوان هم در تلاش است تا نسبت به همين مساله بي تفاوت باشد و سعي در آرام كردن آنها مي نمايد كه سرانجام او نيز وارد ماجراي درگيري بين مارك و سرژ مي شود و در پايان هرسه مجبور مي شوند دوستي شان را مورد بررسي مجدد قرار دهند. به نظر موقعيتي است كه برايمان آشناست. خيلي شبيه به وضعيتي است كه احتمالا شما نيز دچارش شده ايد. البته نه دقيقا مثل وضعيتي كه يكي از اين سه نفر در اين ماجرا برايش پيش آمده در شرايطي، نظير اين كه دوستي ها به خاطر مساله اي اينچنين احمقانه زيرسوال مي رود، در اين وضعيت شما نيز ممكن است متوجه نشويد كه بحث و جدل كاملا احمقانه بوده، اما احمقانه بودن يا نبودن اين مساله، خود موضوعي است كه باز جاي بحث دارد. منبع: سايت اينترنتي تئاتر سن لويي - ترجمه: آرش فلاحي