Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53686S2

Date of Document: 2002-01-18

مردم سالاري با دو مشكل روبه روست; قدرت داخلي تحجر خارجي، سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري روز پنج شنبه در دومين روز سفر خود به سمنان و پس از ديدار با مردم شاهرود، در اجتماع پرشور مردم دامغان تاكيد كرد: كار كردن براي تحقق جمهوري اسلامي به معناي واقعي كلمه در برابر توطئه هاي دشمنان خارجي و متحجران و تنگ نظران داخلي امري دشوار است. آقاي خاتمي كه در دومين روز از سفرش به استان سمنان در ورزشگاه حمزه سيدالشهداء ( ع ) دامغان سخن مي گفت، اظهار داشت: در دنياي امروز كه از يكسو ذهن مردم و ذات زمانه، خواستار آزادي و مردم سالاري است و از سوي ديگر، تجربه هاي مختلف سبب شده است مردم سالاري بي معنويت و بي اخلاق، مشكل آفريني خود را ثابت كند، انقلاب اسلامي ايران به دنبال آن است تا به نام دين آزادي، را عرضه بدارد و در چارچوب اسلام قدرت برآمده از مردم و تحت نظارت آنان باشد. رئيس قوه مجريه تصريح كرد تحقق مردم سالاري ديني مورد نظر انقلاب ما اينك با دو مشكل روبه رو است. از يكسو، قدرت هاي بزرگ خارجي كه پيشرفت، استقلال و مردم سالاري سازگار با هويت و فرهنگ مردم ايران را برنمي تابند، چون احساس مي كنند تحقق اين الگو و تاثيرپذيري جهان اسلام از آن، منافع قدرت هاي بزرگ را به خطر مي اندازد و از سوي ديگر، مواجه با تنگ نظراني هستيم كه به نام دين با آزادي و استقرار مردم سالاري در كشور مخالفند. رئيس جمهوري افزود: در تاريخ ايران هم آزادي خواهان بسياري بوده اند كه با دين و بنياد حركت مردم انسي نداشته اند و هم دينداران بي شماري كه دلشان براي عدالت، آزادي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش نتپيده است.