Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53684S5

Date of Document: 2002-01-18

اسكوئيد غول پيكري كه به خشكي آمد انگليس اسكوئيد _ غول پيكري براي نخستين بار در نيم قرن اخير در سواحل انگلستان صيد شد. اين اسكوئيد /3 5كه متر طول دارد، گمان مي رود كه سه ساله و داراي جنسيت ماده كارشناسان باشد بيان كرده اند كه اگر جانور مزبور دو تانتاكول تغذيه اي خود را همچنان به همراه داشت (آن دو را به هنگام صيد شدن از دست داد ) طولش /5 5به متر مي رسيد. اسكوئيدهاي غول پيكر بسيار كمياب هستند و دانشمندان هرگز يك نمونه زنده از آنان را نديده اند.