Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53682S1

Date of Document: 2002-01-18

تلويزيوني كه كاسه صبر كرملين را لبريز كرد رضا سادات پس از آنكه ديوان عالي روسيه حكم دادگاه بدوي را در مورد تعطيلي شبكه تلويزيوني مستقل TVكه 6 تنها شبكه تلويزيوني خارج از كنترل كرملين در روسيه است تاييد كرد دولت بوش با انتشار بيانيه اي در مورد تجديد آزادي هاي مطبوعاتي، رسانه اي در روسيه ابراز نگراني كرد. آري فلچر سخنگوي كاخ سفيد در نشست مطبوعاتي هفتگي كاخ سفيد با اشاره به تصميم دادگاه عالي روسيه براي تعطيلي TVشبكه 6گفت: اينكه جلسات دادگاه TVروز 6 جمعه هفته گذشته حكم دادگاه بدوي را صائب دانست و شبكه تلويزيوني مذكور كه در مالكيت بوريس برزوفسكي از كاركنان ارشد كرملين در دوران رياست جمهوري يلتسين است را به دليل همخوان نبودن عملكرد مالي اين شبكه با مقررات مالي تصريح شده در قوانين مربوط محكوم دانسته و راي به تعطيلي اين شبكه داد. برزوفسكي كه از منتقدين سرسخت ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه محسوب مي شود، در تبعيدي خود خواسته به سر مي برد و هم اكنون در لندن اقامت دارد در واكنش به راي دادگاه عالي روسيه گفت كه اين راي بخشي از تلاش كرملين براي درهم كوبيدن مخالفان پوتين است. از سوي ديگر فلچر اذعان داشت كه راي مذكور موجبات نااميدي دولت بوش را در رابطه با نهادينه شدن دموكراسي و آزادي بيان در روسيه فراهم آورد. فلچر افزود: توسعه رسانه هاي آزاد و مستقل و حركت مداوم و همه جانبه به سوي استقرار و حاكميت قانون عناصري حياتي در حركت روسيه به سوي دموكراسي، بازار آزاد و نظامي است كه بهبود شرايط زندگي مردم را در راس برنامه هاي خود قرار داده است. برزوفسكي كه مالك 75 درصد سهام شبكه تلويزيوني TVاست 6 اعلام داشته در اعتراض به راي دادگاه خواستار ارجاع پرونده به دادگاه قانون اساسي روسيه خواهد شد و در صورتي كه در آنجا نيز نتيجه نگيرد نسبت به طرح شكايت در دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ فرانسه اقدام خواهد كرد. تصميم دادگاه عالي روسيه در حالي اعلام شد كه دو روز قبل از اعلام حكم دادگاه وزارت امور خارجه آمريكا از روسيه خواسته بود آزادي رسانه ها را محترم بشمارد و شرايطي را فراهم آورد كه بتواند TVبه 6 فعاليت خود ادامه دهد. در چارچوب تلاش هاي صورت گرفته براي جلوگيري از تعطيلي TVپاول 6 كوراگين مدير اجرايي شبكه TVبا 6 ارسال نامه اي براي ميخائيل لزين وزير رسانه هاي روسيه از وي درخواست كرد اجازه دهد فعاليت خبرپراكني TVتا 6 زمان ابلاغ نظر دادگاه قانون اساسي روسيه ادامه او يابد كه مجوز فعاليت اين شبكه را ضميمه نامه اش كرده بود اميدوار است بتواند با دولت معامله كند و در برابر كاستن از مراودات و مناسبات اين شبكه با برزوفسكي مجوز ادامه فعاليت موقت شبكه TVرا 6 كسب كند. در راستاي تحقق بخشيدن به اين هدف روز دوشنبه اين هفته ( دي 24 ماه ) خبرنگار 50 شبكه خبري TVشركتي 6 را تحت همين نام به ثبت رساندند و از حق فعاليت قانونمند رسانه اي برخوردار شدند و قرار است امكانات و تجهيزات شبكه TVكه 6 قبلا با مجوز كسب شده از سوي برزوفسكي و تحت عنوان شركت خبرپراكني مستقل مسكو فعاليت مي كرد از اين پس در اختيار شركت رسانه اي TVقرار 6 گيرد و تنها نكته اي كه در اين اقدام مستتر است كنار گذاشتن برزوفسكي از فهرست سهامداران TVاست. 6 ايوگني گزليف مدير شبكه TVبه 6 اتفاق آرا به عنوان مديرعامل شركت رسانه اي جديد برگزيده شد و وي پس از انتخاب اظهار اميدواري كرد موسسه رسانه اي جديد از پشتيباني و حمايت دولت در زمينه صدور مجوز فعاليت موقت TVبرخوردار 6 شود. قرار است جلسه شوراي رسيدگي كننده به درخواست صدور مجوز فعاليت موسسه جديد در ماه آوريل سال جاري ميلادي (فروردين سال آينده خورشيدي ) تشكيل شود و مديريت و كاركنان TVاميدوارند 6 با توجه به امحاء نفوذ برزوفسكي در TVدولت 6 اجازه دهد تا زمان صدور مجوز فعاليت يا اعلام نظر دادگاه قانون اساسي روسيه اين شبكه داير بماند. شاكي اصلي پرونده اين شبكه شركت نفتي لوك اويل روسيه است كه جزيي از سهام TVرا 6 در اختيار دارد. لوك اويل با اين ادعا كه بدهي هاي TVاز 6 مجموع دارايي هاي آن بيشتر شده است درخواست انحلال شركت خبرپراكني مستقل مسكو كه صاحب است TVامتياز 6را مطرح ساخت. قضات دادگاه بدوي و همچنين ديوان عالي روسيه بدون آن كه در مورد چگونگي رسيدن به استنتاج نهايي خود هيچ توضيحي ارائه دهند راي به TVتعطيلي 6 دادند. برزوفسكي و بسياري از سران اپوزيسيون روسيه هرچند اين اقدام را غيرقانوني و مغاير با اصول قانون اساسي روسيه قلمداد كردند اما گفتند از صدور اين حكم چندان متعجب نشده اند. برزوفسكي در گفت وگو با بي بي سي در اين رابطه گفت: اين مناقشه اي بين دو سهامدار نيست بلكه انگيزه هاي سياسي موجب شد چنين حكمي صادر شود. مقامات از هر ابزاري براي رسيدن به اهداف خود و تعطيلي اين شبكه بهره خواهند گرفت. پاول كورچاگين معاون مدير TVاجرايي 6در موضع گيري اي مشابه به خبرنگار بي بي سي گفت: دولت روسيه رسانه هاي آزاد و مستقل را تهديدي بالقوه قلمداد مي كند. برخي از برنامه هاي پخش شده از TVشبكه 6سياست هاي پوتين و ساير مقامات ارشد دولت روسيه را شديدا مورد انتقاد قرار مي داد و همين امر خشم مقامات كرملين را برانگيخته بود. شيوه اي كه سيستم قضايي روسيه در رسيدگي به اين پرونده در پيش گرفت بسيار ترديد برانگيز بود. دادگاه با سرعت عملي نامعمول به پرونده رسيدگي كرد و جالب آن كه در اين مورد هم بسان موضوع فروش شبكه NTV به گاس پروم، شاكي، موسسه اي دولتي است. ديگر نكته سوال برانگيز اين است كه علي رغم آن كه براساس قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده و از اول ژانويه سال جاري اجرايي شده است سهامداران جز نمي توانند خواستار انحلال شركت و اعلام ورشكستگي شوند و دامنه شمول اين قانون كه از اول سال جاري اجرايي شده است پرونده TVرا 6 هم در بر مي گيرد اما قضات روسي بر اين باورند اين قانون عطف به ماسبق نمي شود و روند اجراي حكم دادگاه بايد ادامه يابد.