Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53679S6

Date of Document: 2002-01-18

چراغ راهنمايي براي زنان باردار دانشمندان قطعه اي را طراحي كرده اند كه زنان باردار بتوانند خودشان از زمان زايمان خود با خبر شوند. به گزارش بي بي سي اين ابزار كه در دست جا مي شود مانند چراغ راهنمايي عمل مي كند. اگر چراغ سبز شود به معني آن است كه ظرف 48 ساعت بعد زايمان حتمي است. شركت انگليسي جوپ جو Jopejo با توجه به اين نكته كه بيمارستان ها فقط مي توانند حدود زماني زايمان را مشخص كنند، قطعه اي را طراحي كرده است كه خانم هاي باردار بتوانند در منزل از وضعيت خود آگاه شوند. درد زايمان يا از دو هفته پيش از زمان تعيين شده با سونوگرافي آغاز مي شود يا تا دو هفته بعد از آن 50 درصد مراجعه خانم هاي باردار پابه ماه به بيمارستان بي مورد و بي موقع است. اين قطعه مانند تست تشخيص حاملگي به زودي كاملا معمول مي شود. اين ابزار خيلي شبيه به دستگاه نوارقلب است و مانند همان الكترودهاي خاصي دارد كه بر روي شكم زن باردار قرار داده مي شود اگر چراغ قرمز روشن شود معني آن اين است كه در دو هفته بعد هيچ اتفاق خاصي روي نخواهد اگر داد چراغ آن زرد شود مرحله پيش از قطعي شدن است و چراغ سبز به معني آن است كه ظرف 48 ساعت زايمان قطعي اين است دستگاه در آزمايش هاي اوليه نتايج رضايت بخشي نشان داده است. قيمت اين دستگاه هنگامي كه به توليد انبوه برسد حدود 20 پوند انگليس خواهد بود.