Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801028-53678S3

Date of Document: 2002-01-18

خواندني هاي هفته شعرهاي شهرزاد قصه گو گزيده ادبيات معاصر، بيژن نجدي نشر نيستان - صفحه 83 چاپ اول - 1380 تومان 550 ادبيات معاصر به نوعي تمايل به شكست ژنريك و شكستن مرز بين ژانرهاي متفاوت ادبيات دارد. چنان كه مرزهاي بين دو ژانر به ظاهر مشابه و به واقع متفاوت شعر و داستان در حال فروپاشي است و نويسنده تلاش مي كند توان خود را در هر يك از اين مقوله ها بيازمايد، چنان كه ميلان كوندرا از شعر و موسيقي به رمان گرايش پيدا مي كند. بيژن نجدي با چنين رويكردي به ادبيات نظر دارد. او با دريافت جايزه گردون به سال 74 بابت مجموعه قصه اش به دنياي حرفه اي ادبيات وارد اما شد آن چيزي كه در داستان هايش نمود دارد، تمايل شاعرانه اوست و در مجموعه شعرهاي او، كه پس از مرگش منتشر شده، آنچه جالب است تمايل روايتي و قصه گويي اوست. آنچه او را متفاوت مي كند، همين گسستي است كه، به واسطه ژانر، در آثارش پديد آمده است.