Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53670S7

Date of Document: 2002-01-17

از كتابنامه رشد، معلمان و دانش آموزان مي توانند به فراخور نياز خود بهره برداري كنند كتابنامه رشد، منبعي مهم براي آشنايي با كتابهاي آموزشي سالهاست كه كتابهاي غيراستاندارد كمك درسي و آموزشي با حجم وسيع توليد مي شوند. انتشار اين آثار يكي از دغدغه هاي كارشناسان و مسئولان و معلمان آموزش و پرورش است. به اعتقاد آنان انتشار اين كتابها و ترويج آنها در جامعه كليشه اي كردن معلومات دانش آموزان را در پي دارد. از سالها قبل گروههاي آموزشي استانها و مناطق سعي مي كردند نظر معلمان و اولياء دانش آموزان را نسبت به انتخاب اين گونه كتابها روشن كنند و آنان را به سمت و سوي انتخاب صحيح هدايت كنند، زيرا واقعيت امر اين بود كه بسياري از اين گونه كتابها با استانداردهاي علمي و آموزشي مغايرت داشت. هنگامي كه بازنشسته نشده بودم و در مدارس مشغول كار بودم، به ياد دارم افرادي را كه به آموزشگاهها و مدارس مراجعه مي كردند و تقاضاي دريافت نمونه سوال داشتند. حاصل چنين حركتهايي، توليد كتابهاي متعدد و معمولا غير استانداردي بود كه در اختيار دانش آموزان قرار مي گرفت. اين افراد براي بازاريابي كتابهاي خود، طرح و برنامه هم داشتند. پيكهاي مخصوص اين گروه، با انبوه كتابهايي كه با موضوع هاي درسي مرتبط بود، به مدارس سر مي زدند و با مدير مدرسه صحبت مي كردند و در صورت جلب توافق مدير، اين كتابها در اختيار معلمان و دانش آموزان قرار مي گرفت. در بعضي اوقات مشاهده مي شد كه حتي ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق نيز عامل توزيع اين كتابها مي شدند. گاهي هم اولياء دانش آموزان براي تقويت درس دانش آموزان و جبران ضعف هاي آنان، خودراسا اقدام به خريد و استفاده از كتابهايي مي كردند كه نمي توانست چندان كمكي به رفع مشكلات فرزندانشان كند. فروش اين كتابها سالها ادامه داشته است و هنوز هم دارد. براي اولين بار شركت صنايع آموزشي، دفتر آموزش عمومي و ادارات كل آموزش و پرورش استانها تصميم گرفتند به تاليف كتابهاي كاري بپردازند كه ضوابط علمي طراحي سوال در آنها رعايت شده باشد. بنابر اين به تاليف نمونه سوالهاي استاندارد اقدام شد و ما شاهد توليد معدود كتابهايي بوديم كه با نظارت و كارشناسي استادان فن سنجش و ارزشيابي و به روش علمي طراحي سوال، تدوين شده بود. اين حركت از سوي ادارات كل آموزش و پرورش ادامه نيافت و راكد ماند، زيرا آنها فاقد مجوز نشر كتاب بودند. در همان سالها، واحد كتابهاي كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش به انتشار برخي كتابهاي كمك درسي و آموزشي اقدام كرد. گروههاي كارشناسي در تاليف اين كتابها نقش نظارتي داشته و دارند. اين بخش از دفتر تاليف وزارت آموزش و پرورش، توانست با برخورداري از امكانات كافي، جاي خالي بسياري از كتابهايي را كه براي مطالعه و دانش افزايي دانش آموزان سه مقطع مناسب بود، پركند. دفتر انتشارات كمك آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، اخيرا اقدامات مناسب و ثمربخشي را در جهت معرفي كتابهاي خوب و مفيد كمك درسي و كمك آموزشي انجام داده است كه ما تدريجا شاهد اثرات مفيد آن در جامعه آموزشي خواهيم بود. اين دفتر با برنامه ريزيهاي دقيق و پيگيري جريان تاليف كتابهاي كمك آموزشي و كمك درسي در سطح كشور، به نقد و بررسي كتابهاي منتشر شده پرداخت و با تشكيل يك هسته مركزي و تشكيل گروههاي كوچكتر كارشناسي موضوعي، كه متشكل از معلمان و كارشناسان و استادان ذي ربط بود، طرح ساماندهي كتابهاي آموزشي را به مرحله اجرا در آورد و نتايج ماهها نقد و بررسي و كار شبانه روزي، با برپايي دو جشنواره كتابهاي كمك آموزشي دوره ابتدايي و راهنمايي نمايان شد. اولين جشنواره در 30 آبان ماه 79 برگزار اين شد جشنواره اختصاص به معرفي كتابهاي مورد تاييد و مناسب براي دوره ابتدايي داشت و دومين جشنواره نيز در 15 آبان ماه 80 برگزار شده كه اختصاص به معرفي كتابهاي مناسب دانش آموزان دوره راهنمايي تحصيلي داشته است. هدف از برگزاري جشنواره ها توجه به كيفيت و محتواي علمي كتابهاي آموزشي و كتب درسي است كه مورد استفاده دانش آموزان قرار مي گيرد. لازم به ذكر است كه در پي تشكيل جشنواره ها، كتابي تحت عنوان كتابنامه رشد توليد شده است. در اين كتاب فهرست توضيحي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي دوره ابتدايي مشاهده مي شود كه دامنه اي بسيار وسيع و گسترده دارد. كتابهاي علمي و آموزشي، به نحو چشمگيري انتخاب و جمع آوري شده است كه كمك شاياني است به جامعه فرهنگي كشور به ويژه معلمان دوره ابتدايي در جهت دانش افزايي و آگاهي آنان از انتشارات جديد و مناسب براي استفاده دانش آموزان و خودآنان. به اين طريق به سادگي به منابع لازم براي استفاده در كلاسهاي درسي، دسترسي خواهند داشت. آنچه مسلم است بي توجهي به كيفيت و غير استاندارد بودن بعضي كتابها با ضوابط علمي و تربيتي و آموزشي، به روند رشد تفكر و خلاقيت دانش آموزان لطمه مي زند و بازاري آشفته و نابسامان به وجود مي آورد. وزارت آموزش و پرورش با برگزاري جشنواره كتابهاي آموزشي رشد به غير از معرفي كتابهايي كه با نيازهاي دانش آموزان و جامعه همخواني دارد، از ناشران و مولفان و مترجمان اين گونه كتابها حمايت كرده و به هدايت آنان مي پردازد. در كتابنامه رشد فهرست، توصيفي كتابهاي آموزشي مناسب و مرتبط با محتواي درسي دوره ابتدايي كه در سال 8079 انتخاب شده، درج شده و روش استفاده از كتابهاي مورد نظر و دسترسي به آنها نيز در كتابنامه موجود است. كارشناسان آموزشي لزوم تهيه اين كتابنامه و استفاده از فهرست كتابهاي مندرج در آن را به تمام مدارس ابتدايي توصيه مي كنند، زيرا كتابنامه رشد: - 1 به افزايش معلومات معلمان كمك مي كند. - 2 منابع مورد نياز را براي معرفي به دانش آموزان در اختيار معلمان قرار مي دهد. - 3 به غني تر كردن كتابخانه مدارس كمك مي كند. - 4 دسترسي به انواع كتابهاي آموزشي و كمك درسي را آسان مي كند. - 5 از اتلاف وقت معلمان و دانش آموزان براي جست وجوي كتابهاي مناسب جلوگيري مي نمايد. - 6 به مديران و معلمان و اولياء دانش آموزان اطمينان مي دهد كه كتابهاي موجود در فهرست كتابنامه رشد جوابگوي اكثر نيازهاي آموزشي آنان است. اميدواريم دفتر انتشارات كمك آموزشي با حفظ مسئولانه ضوابط لازم، بتواند گامهاي ديگري در جهت معرفي و توليد كتابهايي كه از شرايط علمي برخوردارند بردارد و از ناشراني كه به دور از سودجويي در پي نشر كتابهاي مفيد براي جامعه آموزشي و دانش آموزان هستند، در حد لازم حمايت كند. شكوه تقديسيان