Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53670S1

Date of Document: 2002-01-17

جوانان بايد شيوه درست تحقيق را بياموزند گفت وگو با محمود حكيمي نويسنده و پژوهشگر كتابهاي كودك و نوجوان محمود حكيمي براي علاقه مندان به كتابهاي مذهبي چهره اي شناخته شده است. وي در پژوهش ويژه براي نوجوانان، درباره تمدنهاي نخستين، بر نقش پيامبران ابراهيمي در آن تمدنها توجه خاص داشته دو است جلد از آثار محمود حكيمي در دومين جشنواره كتابهاي آموزشي رشد امسال لوح تقدير دريافت كرد. به همين منظوربا وي گفت وگويي شده است كه در پي مي آيد. * آقاي حكيمي، خبر دريافت لوح تقدير براي كتاب تاريخ تمدن ويژه نوجوانان در دومين جشنواره كتابهاي آموزشي رشد را در مطبوعات خوانديم. شما تاليف اين مجموعه را از چه زماني شروع كرديد و تاكنون چند جلد از اين مجموعه چاپ شده؟ است - من پژوهش درباره تاريخ تمدن انسان براي تاليف مجموعه تاريخ تمدن نوجوانان را از سال 1351 شروع كردم و پس از فراهم آوردن فيش هاي مطالعاتي و تاليف و تدوين جلد يك تا چهار در سال آن 1361 را در اختيار شركت سهامي انتشار قرار دادم و تاكنون بيست جلد از اين مجموعه به چاپ رسيده است. * آيا شما در اين مجموعه به ايران باستان و تاريخ ايران نيز؟ پرداخته ايد - بله، دو فصل از جلد دوم به تاريخ ايران باستان اختصاص دارد. و از جلد پانزدهم به بعد نيز تحولات تاريخي ايران ازجمله حوادث دوران قاجاريه و نهضت مشروطيت به تفصيل آمده است. * درباره تمدن اسلامي در كدام جلد بحث؟ كرده ايد - جلد سوم به طور كلي به تاريخ اسلام و تمدن اسلامي و نقش دانشمندان اسلامي در گسترش علم و دانش اختصاص يافته است. * آيا تحولات بعداز انقلاب مشروطيت در كتاب تاريخ تمدن تاليف شما مطرح شده؟ است - بله، بيستمين جلد اين مجموعه به حوادث بعداز جنگ دوم تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 پرداخته شده است. جلد نوزدهم درباره تحولات سياسي و اجتماعي در قرن نوزدهم و بيستم در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، تاريخ استعمار در اين كشورها و نهضتهاي آزادي بخش در آسيا و آفريقا است. جلد نوزدهم توجه نوجوانان و جوانان را به خود جلب كرد و من نامه هاي بسياري دريافت كردم. آيا * در اين چند سال تغييرات اساسي در متن برخي از مجلدات اين مجموعه پديد؟ آورده ايد - در جلد سوم چاپ اول تا هشتم اين مجموعه تنها در 12 صفحه به تاريخ ايران باستان پرداخته بودم اما با نامه هايي كه دريافت كردم، خوانندگان آثارم گله كرده بودند كه چرا اين قدر به ايران باستان كم پرداخته ام، اين بود كه از چاپ نهم به بعد پژوهش نسبتا مفصلي درباره تاريخ ايران باستان چاپ شد. * آيا قصد داريد كه برخي از مطالب را در چاپهاي بعدي تغيير؟ دهيد - فقط جلد اول تا چهارم را مفصل تر كرده ام و قصد دارم كه پس از تكميل آن را در اختيار چند تن از مورخان كه در زمينه تمدنهاي اوليه تخصص دارند، قرار دهم تا اگر اشكالي را در ويرايش جديد مي بينند تذكر دهند و سپس آن را در اختيار شركت سهامي انتشار ناشر (اين مجموعه ) قرار دهم. * از چه جهت اين دوره تاريخ تمدن را ويژه نوجوانان و جوانان؟ مي دانيد - من پس از فراهم آوردن مطالب تلاش مي كنم كه آن را به زبان ساده و روان بنويسم. البته ناشر اين مجموعه پس از نگارش هر جلد وتصويب هيات تحريريه، آن را در اختيار ويراستار قرار مي دهد. با وجود همه اين تلاشها به خوبي مي دانم كه اين مجموعه كه كار سنگيني است خالي از كاستي و نقص نيست. من پيوسته منتظر نقد و بررسي نقادان دلسوز هستم. از خداوند مي خواهم كه در نگارش تاريخ آن هم براي جوانان، هرگز از دايره انصاف و مروت خارج نشوم. تاريخنگاري كاري بسيار دشوار است. اندك غفلتي موجب مي شود كه خداي نخواسته مولف، باطلي را حق و يا حقي را باطل نشان دهد و اگر اشتباهي عمدا براي خراب كردن و لجن مال كردن حيثيت يك انسان صورت گيرد، عقوبتي بس هولناك دارد. حوادث تاريخي ايران مخصوصا پس از قيام مشروطيت خيلي حساس هميشه مي شود از خوانندگانم خواسته ام كه اگر اشتباهي مي بينند مرا آگاه سازند تا در چاپ بعدي كتاب آن اشتباه اصلاح شود. * شنيده ايم كه مجموعه علمي دانشنامه نوين تاليف جنابعالي نيز در جشنواره امسال رشد نيز به دريافت لوح تقدير نايل آمده ممكن است است در اين مورد هم توضيحاتي بدهيد. - بله، مجموعه پنج جلدي دانشنامه نوين ويژه كودكان و نوجوانان است و درواقع دايرالمعارف علمي - اجتماعي است كه آن را دفتر نشر فرهنگ اسلامي به صورت رنگي چاپ كرد و تاكنون چندين بار چاپ شده است. يك جلد اين كتاب به تاريخ هنر و يك جلد آن به تاريخ ورزش اختصاص يافته است، متاسفانه من به علت كار زيادي كه در مورد تاريخ تمدن انجام مي دهم، موفق نشدم مجلدات بعدي آن را ترجمه و يا تاليف كنم. نظر * شما درباره كتابهاي آموزشي و كمك آموزشي كه در سالهاي اخير براي نوجوانان منتشر مي شود؟ چيست، - بعد از انقلاب كتابهاي آموزشي بسياري از طرف ناشران مختلف براي نوجوانان و جوانان منتشر شده است. برخي از آنان بسيار جالب و مفيد هستند، اما بسياري از كتابهاي آموزشي درست ترجمه و ويرايش نشده اند. كتاب ماه كودك و نوجوانان روزهاي يكشنبه جلساتي را براي بحث و گفت وگو درباره كتابهاي آموزشي تشكيل داده و از همه مترجمان و نويسندگان كتابهاي آموزشي دعوت كرده است. من تاكنون در دو جلسه شركت كرده ام و درباره ترجمه كتابهاي كودكان و نوجوانان، مخصوصا در باره ترجمه كتابهاي علمي مطالبي گفته ام كه قرار است در شماره آينده اين نشريه چاپ شود. * در مجموع نظر شما درباره اين كتابها؟ چيست - ببينيد اگر كتابهاي علمي - آموزشي را كساني ترجمه كنند كه در آن زمينه تخصص داشته باشند، كتابها درست ترجمه مي شوند، چون با اصطلاحات و واژه هاي آن رشته آشنا هستند. اما متاسفانه بسياري از مترجمان بدون آگاهي و تخصص فقط به صرف آن كه معمولا متن اصلي اين كتابها ساده هستند، تصور مي كنند كه ترجمه آنها كار سهل و آساني است و دست به كار به اصطلاح ترجمه مي زنند و ناشران هم كه تصاوير زيباي اين نوع كتابها توجهشان را جلب مي كند، فورا آن را منتشر مي كنند. بسياري از اين كتابها درست ترجمه نشده اند. يعني كسي كه خود را مترجم مي دانسته در آن رشته تخصص نداشته است و با مراجعه مكرر به فرهنگ لغات كاري را به عنوان ترجمه به ناشر تحويل ما مي دهد در مورد كتابهاي علمي ويژه نوجوانان بايد خيلي دقت كنيم و پس از ترجمه آن را در اختيار دو ويراستار قرار دهيم. يك كارشناس علمي كه آن را از نظر علمي ويرايش كند و يك ويراستار ادبي كه آن را از نظر نگارش تصحيح و تنقيح نمايد. * مي رسيم به كتابهاي كمك نظرتان آموزشي درباره اين كتابها؟ چيست - اگر مقصودتان كتابهايي است كه برخي از موسسات براي قبول شدن نوجوانان در كنكور منتشر مي كنند، كه درباره آنها نه تخصص دارم و نه چنين كتابهايي را تاليف كرده ام. اگر اين كتابها نقصي هم داشته باشند مربوط مي شود به سيستم و نظام گزينش دانشجو كه سالهاست سيستم چهار جوابي را در امتحانات كنكور رواج داده اند. من فقط از تيراژ عظيم اين نوع كتابها آگاهي دارم. * شما قبل و بعد از انقلاب كتابهاي ديني زيادي را براي نوجوانان و جوانان منتشر كرده ايد. نظر شما درباره وضع انتشار كتابهاي ديني؟ چيست - بله و اكنون هم كتاب زندگاني دخت پيامبر ( ص )حضرت زهرا (س ) در نشر نامك زير چاپ است. تاليف زندگاني امام سجاد (ع ) هم مراحل آخررا مي گذراند. آن را براي اظهار نظر در اختيار استاد مهدي چهل تني قرار داده ام. اطلاعات ايشان درباره تاريخ اسلام و مخصوصا زندگاني اهل بيت (ع ) شگفت آور است. ايشان لطف كردند و دو كتاب قبلي من زندگاني امام علي (ع ) و علي (ع ) انسان كامل را ويرايش كردند. من مديون زحمات ايشان ايشان هستم بسياري از نقايص و كاستي هاي كتابهاي مرا تذكر دادند. من عقيده دارم كه در جهان پرتنش امروز، آگاه كردن نوجوانان و جوانان از زندگاني اهل بيت (ع ) فوق العاده ضروري است. ما در يك مرحله بحراني بسر مي بريم. در حالي كه خانواده عترت سرچشمه مهرباني و محبت بودند عده اي تلاش كردند از آنان چهره اي خشن بسازند. درباره حضرت ولي عصر ( عج ) مشغول تهيه فيش هاي مطالعاتي هستم. تاليف و نگارش آن را هم به زودي آغاز مي كنم. حضرت مهدي (عج ) مانند همه ائمه، پيام آور محبت است. غير از اين هم نمي تواند باشد. خداي ما رحمان و رحيم است و دين پيامبران ابراهيمي پيام آور رحمت، بخشش، مدارا و محبت من است عقيده دارم كه تنها كساني اهل خشونت هستند كه پيام هاي اصلي اسلام و اهل بيت پيامبر ( ص ) را يا نشنيده اند و يا شنيده اند و درك نكرده اند. * درباره شمارگان كتابهاي مذهبي چه نظري؟ داريد - در سالهاي اخير تيراژ كتابهاي مذهبي به دلايلي پائين آمده است. درباره علل اين كاهش تيراژ بايد بحث مفصلي كرد. البته در مورد همه كتابهاي ديني اينطور نيست. ترجمه هاي جديد قرآن كريم و ترجمه هاي نهج البلاغه با تيراژهاي بسيار اميدوار كننده منتشر مي شوند. گفت وگو از: ليلي پوراسكندر