Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801027-53669S2

Date of Document: 2002-01-17

چگونه به همسر افسرده خود كمك؟ كنيد خانمي در تگزاس پنج فرزندش را در وان حمام غرق كرد. همه از شنيدن اين خبر متعجب شدند. متاسفانه آن نوجوانان قرباني افسردگي - بيماري رواني - مادر خود شدند. در جهان هر روز آمار افسردگي شديد رو به ازدياد است. لورا اپستين رزن و اگساوزير فرانچسكو آمادر، نويسندگان كتاب وقتي همسرتان افسرده است، چگونه به او كمك كنيد بدون آن كه خود را فراموش؟ كنيد مي گويند: اغلب كساني كه از فرد افسرده مراقبت مي كنند، آنچنان به برآوردن نيازهاي همسرشان توجه دارند كه متوجه نمي شوند خود به كمك نياز دارند. سوزان آندرسن نويسنده كتاب سفر از انزوا تا درمان مي گويد: همسر فرد افسرده احساس فقدان مي كند. زيرا همسرش در كنار اوست ولي از نظر عاطفي او را در كنار خود احساس نمي كند. اين امر باعث طردشدگي، نااميدي، انزوا و آسيبپذيري مي شود. به گفته رزن و آمادر شواهد نشان مي دهد زوج هايي كه در معرض طلاق مي باشند، روابط فرزندشان نيز در معرض خطر است. كودكان والدين افسرده با خطرات و مشكلات زيادي روبه رو كودكي مي شوند كه از والدين افسرده مراقبت مي كنداز نظر جسمي و رواني دچار مشكل مي شود. رزن و آمادر براي حمايت از فرد افسرده، مبارزه با اين ناهنجاري، و نيز بازسازي روابط و حمايت از خود فرد، موارد مهم زير را طرح مي كنند: - آنچه كه براي حمايت از فرد افسرده لازم است بياموزيد. - انتظارات واقع بينانه داشته باشيد. - تا حد امكان از همسرتان حمايت كنيد. - كارهاي روزمره خود را انجام دهيد. - احساسات خود را بيان كنيد. - به تنهايي براي درمان همسرتان تلاش نكنيد. - از ديگران كمك بخواهيد. - در درمان همسر همكاري گروهي داشته باشيد. مترجم: الهام مودب