Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801026-53662S4

Date of Document: 2002-01-16

پاسخ يك پرسش، چند اطلاع رساني; ضرورت از ياد رفته اطلاع رساني به عنوان اصلي مهم جهت انتقال اخبار و اطلاعات و انعكاس دستاوردها و مشكلات موجود، نقش بسزايي در دستيابي شوراهاي اسلامي شهر و روستا به اهداف عالي خود و نيز جلب و افزايش مشاركت و اعتماد عمومي مردم دارد. با اين همه به دليل فقدان توجه بايسته به اين مهم بويژه اطلاع رساني بهنگام و روزآمد و نيز نبود بانكهاي اطلاعاتي جامع، بخش عظيمي از مردم نسبت به عملكرد اين نهاد مردمي بي اطلاع هستند و همين بي خبري درخصوص تصميمات و چالش هاي پيش روي شوراها، خود زمينه ساز بي اعتمادي شهروندان به منتخبان خود شده است. خبرنگار ما در همدان با همين رويكرد نظر چند تن از اعضاي شوراي اسلامي اين شهر را درخصوص اهميت و ضرورت اطلاع رساني شوراها و نقش آن در افزايش و جلب مشاركت و اعتماد عمومي، جويا شده است. *** * اقدس طالبيان: اطلاع رساني اهميت زيادي در فعاليت و كاركرد بهينه شوراها دارد، اما متاسفانه اين امر در شوراها مورد كم توجهي قرار گرفته است، به طوري كه بسياري از شهروندان همداني از تصميمات اتخاذ شده و برنامه هاي در دست اجرا در سطح شهر بي اطلاع هستندو واقعا نمي دانند شوراها چه اقداماتي انجام داده اند. بي خبري از عملكرد شوراها، بزرگترين آفت و خطر براي شوراها خصوصا در دوره هاي بعدي است، چرا كه اگر مردم نقاط مثبت و منفي شوراها را درك نكنند و از عملكرد اين نهاد بي خبر باشند قطعا اين امر از يك سو منجر به بي اعتمادي شهروندان نسبت به شوراها مي شود و از سوي ديگر افرادي در دوره هاي آينده موفق تر خواهند بود كه تبليغات گسترده تري داشته باشند. مشكل اصلي اطلاع رساني هم از بابت ضعف عملكرد رسانه هاي گروهي و هم كم كاري شوراها در اين زمينه غيرقابل انكار است، لذا بايد شوراها خود وارد عمل شوند و با تشكيل روابط عمومي در كميسيون هاي مختلف، اطلاعات و اخبار را به طور كامل به آگاهي مردم برسانند و قطعا اجراي اين امر باعث ايجاد تحرك و پويايي در فعاليت شوراها مي شود. * دكتر محمد جواد ايزدي: اطلاع رساني در هر مجموعه اي، كليد اصلي موفقيت آن مجموعه در است واقع اطلاع رساني از فعاليتها و تلاشها به نوعي راهروي ارتباطي ميان مردم و مسئولان ايجاد مي كند، تا مسئولان مشكلات و تنگناهاي مردم را بهتر درك كنند و از سوي ديگر موفقيت ها و عملكردهاي مسئولان از اين طريق به اطلاع مردم رسانده شود. در شوراها همه اعضا موظف به توجه به مقوله اطلاع رساني هستند و بايد در اين خصوص قوي عمل كنند، چرا كه در صورت بي خبري مردم، ادامه فعاليت براي شوراها مشكل خواهد شد. متاسفانه شوراي شهر همدان در بحث اطلاع رساني بسيار ضعيف عمل كرده است و همين امر سبب ايجاد مشكلاتي شده به طوري كه خيلي از شهروندان در جريان چگونگي فعاليت و عملكرد شوراها با نيستند كمال تاسف شاهديم كه به دليل محدوديتهاي موجود تمامي تصميمات شوراها در پشت درهاي بسته گرفته مي شود و در نهايت امر نيز تنها بخش كوچكي از مردم در جريان آنها قرار مي گيرند، اين بدترين نوع اطلاع رساني است. اگر شوراها ادعا مي كنند نهادي مردمي هستند، بايد تمامي اطلاعات، اخبار و تصميمات خود را به آگاهي مردم برسانند. در شورا، سانسور معنا ندارد، نامه محرمانه در شورا وجود ندارد، بايد اطلاع رساني و خبررساني را در شوراها تقويت كرد و از تمامي ظرفيتهاي موجود و قابل دسترسي استفاده نمود. چرا كه اطلاع رساني بين شوراها و مردم همانند رگ پيوند بين قلب و بدن است و در صورتي كه اين رگ قطع شود و يا دچار مشكل باشد بدون شك تاثير نامطلوب آن متوجه بدن خواهد بود. * امير عفراتي: اطلاع رساني در هر جامعه اي ضرورتي غيرقابل انكار است، بخصوص در مورد شوراها كه نهادي متفاوت از ساير نهادها، ارگانها و سازمان هاست. همه مسائل و تصميمات شورا از كوچك و بزرگ بايد به اطلاع مردم برسد، هيچ امر محرمانه و يا مخفي در شوراها وجود ندارد و نبايد داشته باشد و اطلاع يافتن از تمامي مسائل شورا، حق مردم است. اعضاي شورا بايد تلاش كنند تا درخصوص اطلاع رساني قوي تر عمل كنند و با عملكرد ضعيف و يا نادرست خود منجر به تبديل شوراها به فضاي كاملا محرمانه و يا سياسي نشوند. به اعتقاد من تمامي اعضاي شوراي شهر همدان به اهميت اطلاع رساني كاملا واقفند، اما متاسفانه به دليل مسائل مالي و يا فرصت محدود اعضا، اين امر مهم مورد بي توجهي قرار گرفته است. از سوي ديگر اطلاع رساني ضعيف در رسانه ها بخصوص در مورد شوراها منجربه كم توجهي مردم به شوراها شده است و در اينجا جا دارد از اقدام خوب و پسنديده روزنامه همشهري براي اختصاص صفحه هاي ويژه شوراها و انعكاس اخبار و مطالب مربوط به شوراهاي اسلامي قدرداني كرد. شوراها بايد توجه بيشتري به امر اطلاع رساني داشته باشند چرا كه اطلاع رساني به صورت شفاف و آن هم بهنگام، قطعا سبب مي شود كه مردم احساس مسئوليت بيشتري كنند و نيروهاي متخصص، باتجربه، خلاق و خوشفكر جامعه براي كمك به شوراها وارد عمل شوند.