Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53648S2

Date of Document: 2002-01-15

استاندار تهران: عملكرد قانوني شوراها شوراها اميدوار مي كند مردم را به اصل استاندار تهران گفت: شهرداري نماد يك جامعه مدني است و مدني ترين جوامع پرقدرت ترين شهرداريها را در خود جاي داده اند. دكتر علي اكبر رحماني در همايش شهرداران استان تهران افزود: هر چه جامعه مدني تر و سطح مشاركت بيشتر باشد، شهرداري نيز توانمندتر خواهد بود. وي اظهار داشت: امروزه در دنيا شهرداريها بيشتر امور مربوط به شهر و شهروندان را در اختيار دارند و مردم، حكومت را با نام شهرداريها مي شناسند. رحماني افزود: در دنياي پيشرفته امروز، مردم در مسائل شهري و اجتماعي نسبت به مسائل سياسي و اقتصادي به دليل مخاطرات كمتر آن مشاركت بيشتري دارند. وي اقتدار و قدرت شهرداريها را در چارچوب قانون و قانونگرايي دانست و با بيان اين كه اصول شش هفت و 100 قانون اساسي تكليف واهميت شوراها را در كشور مشخص كرده است، افزود: براي خدمت به مردم و احترام گذاشتن به آراي آنان بايد شوراها و شهرداريها از اختلافها پرهيز و حرمت و حريم يكديگر را حفظ كنند. وي افزود: اگر ما كارنامه مناسبي از شوراها، شهرداريها و تعامل و عملكرد آنها داشته باشيم، دامنه مردمسالاري و حاكميت مردم بر سرنوشت خودشان را گسترش داده ايم. رحماني تاكيد كرد: راه اميدوار كردن مردم به شوراها قانوني عمل كردن شوراها است.