Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53647S6

Date of Document: 2002-01-15

هزينه توقف خودروها در توقفگاههاي يافت شهرداري تهران افزايش گروه شهري: از اول دي ماه هزينه توقف خودروها در توقفگاههاي شهرداري تهران افزايش يافته است. نيارئيس، مدير روابط عمومي سازمان پايانه ها در اين باره به خبرنگار واحد مركزي خبر گفت: از اول دي ماه براساس مصوبه اي كه اتحاديه صنفي اعلام كرده است ورود خودروهاي سواري به توقفگاههاي بدون سقف هزاروريال 500 و براي توقفگاههاي سقف دار دوهزار ريال تعيين شده است. وي افزود: از محل افزايش قيمت 50 درصد درآمد اين توقفگاهها براي توسعه حمل و نقل عمومي در اختيار شركت واحد اتوبوسراني قرار مي گيرد همچنين همه وسايل نقليه اي كه دراين توقفگاهها توقف مي كنند بيمه مي شوند. نيارئيس گفت: اين بيمه شامل بيمه حوادث، آتش سوزي و هرگونه اتفاقي است كه براي وسيله نقليه در زمان توقف در توقفگاه روي مي دهد و در صورت بروز حادثه خسارت پرداخت مي شود. وي با اشاره به اين كه اين كار به پيشنهاد شهروندان انجام شده است، گفت: اين افزايش قيمت هيچ سود و يا افزايش درآمدي براي اين توقفگاهها ندارد. وي با بيان اين كه در حال حاضر حدود سي درصد از افرادي كه از اين توقفگاهها استفاده مي كنند كارت اشتراك دارند افزود: شهروندان مي توانند براي استفاده از اين توقفگاهها كارت اشتراك بگيرند كه مبلغ اين كارت براي سه ماه هزار 70 ريال است. نيا رئيس گفت: شهروندان با استفاده از كارت اشتراك هر بار كه بخواهندمي توانند به اين توقفگاهها وارد يا از آن خارج شوند و علاوه بر آن در مدت توقف خودروي آنها در اين توقفگاه وسيله نقليه آنها بيمه خواهد بود.