Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801025-53644S1

Date of Document: 2002-01-15

سازمان بهره وري انرژي ايران: وسايل خانگي درصد از مدل هاي بهينه جهاني ايراني 50 بيشتر انرژي مصرف مي كنند سازمان بهره وري انرژي ايران در آخرين شماره (بهسامان ) اعلام كرد: در كشور ما 100 درصد از خانوارهاي شهري و بيش از 90 درصد ازخانوارهاي روستايي از خدمات شبكه برق برخوردارند. به اين ترتيب تقريبا اكثر مردم امكان استفاده از وسايل خانگي برقي را دارند. به همين دليل مصرف انرژي در بخش خانگي افزايش چشمگيري داشته است. نشريه بهسامان مصرف انرژي در بخش خانگي را 36 درصد از كل مصرف انرژي عنوان كرده و مي افزايد: تعداد وسايل برقي خانگي امروزه در اكثر خانوارهاي كشور بيشتر از 10 دستگاه است. سازمان بهره وري انرژي ايران مهمترين مصرف كننده انرژي در ميان دستگاه هاي برقي خانگي را يخچال و فريزر مي شمارد و اضافه مي كند: يخچال و فريزرها به تنهايي حدود 8 درصد از مصرف برق كشور و 28 درصد از كل مصرف انرژي در بخش خانگي را به خود اختصاص داده اند. در اين نشريه آمده است: در كشور ما هم اكنون بيش از 15 ميليون يخچال و فريزر وجود دارد و سالانه حدود يك ميليون بر اين وسايل اضافه مي شود. خودداري از باز و بسته كردن مكرر در يخچال و فريزر، عدم انباشت بيش از ظرفيت وسايل مزبور، تميز كردن مرتب شبكه لوله هاي پشت يخچال و فريزر، اطمينان به سالم بودن لاستيك هاي در، تميز بودن جدارها و آب كردن مرتب برفك ها، ازجمله عوامل كاهش مصرف انرژي الكتريكي در يخچال و فريزر ذكر شده است. همچنين طبق آمارهاي سازمان بهره وري انرژي ايران هم اكنون در حدود 3 ميليون و پانصد هزار دستگاه ماشين لباسشويي در كشور وجود دارد و سالانه در حدود 200 هزار دستگاه براين تعداد افزوده مي شود. براساس توصيه هاي سازمان بهره وري انرژي ايران، استفاده كامل از ظرفيت دستگاه، استفاده از آب گرم لوله كشي شده در ماشين لباسشويي، تميز بودن دستگاه و همچنين استفاده از تعداد دورهاي آبكشي كم و خشك كردن لباس ها در هواي آزاد نيز از عوامل كاهش مصرف انرژي در ماشين لباسشويي است. در اين نشريه همچنين آمده است: با اعمال برچسب مصرف انرژي، ميزان صرفه جويي انرژي در ماشين لباسشويي تا پايان برنامه پنج ساله سوم نزديك به 73 گيگاوات ساعت برآورد شده و ميزان پيك سايي آن در حدود 8 مگاوات عنوان شده است. سازمان بهره وري انرژي ايران درخصوص تعداد كولرهاي موجود آورده است: نزديك به 7 ميليون دستگاه كولر در كشور مورد استفاده قرار مي گيرد كه سالانه حدود 500 هزار دستگاه بر اين تعداد افزوده مي شود. جلوگيري از به هدر رفتن هواي سرد تامين شده به وسيله كولر، عايق كاري كانال هاي هوا و پوشش دهي مناسب كولرها در بام يا بالكن و جلوگيري از جذب تشعشع خورشيد ازجمله عوامل كاهش دهنده مصرف انرژي در اين دستگاه ها است.