Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801024-53624S2

Date of Document: 2002-01-14

قدرت مطبوعات * روزنامه قدرتمند آلماني لرزه بر اندام قدرتمندان مي اندازد روزنامه بيلد نيرومندترين روزنامه در آلمان است كه مي تواند رهبران سياسي را با چند عنوان نابودكننده و كوتاه از اريكه، پايين بكشد و آرزومندان را با يك فلاش دوربين عكاسي مشهور كند. مخاطبان اين روزنامه كارمندان اداري درنظر گرفته شده اند، هرچند كه اين روزنامه قطع كوچك ( تابلوئيد ) را در راهروهاي قدرت نيز مي خوانند. بيلد با/4 4ميليون نسخه بيشترين تيراژ روزنامه را در سراسر اروپا دارد. به همين اندازه كه بيلد خواننده دارد، از قدرت آن نيز مي ترسند. به گزارش رويتر، مبارزه اخير اين روزنامه جهت درخواست از گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان جهت بركناري يكي از مشاوران ارشد با موفقيت انجام شد و در پايان مايكل استاينر به علت ناسزاگويي به سربازان ارتش كار خود را از دست داد. اين نتيجه يك بار ديگر قدرت بي چون و چراي بيلد را نمايان كرد. اين به اصطلاح ماجراي خاويار نمونه مبارزه بيلد با تكبر، مالياتهاي نابجا، افراد مشهوري كه رفتارشان به عقيده مسئولان روزنامه غيراخلاقي است و ورزشكاراني است كه قانون شكني مي كنند. بيلد در گزارشي كه در صفحه اول زير عنوان صدراعظم - اين مرد را بركنار كن! درج كرد، به شرح اين ماجرا پرداخت كه استاينر به سه سرباز توهين كرده و از آنان خواسته بود با خاويار از او پذيرايي كنند. استاينر بعدا اعتراف كرد به سربازان دشنام داده است و عذرخواهي كرد. بيلد اين عذرخواهي را به باد تمسخر گرفت و نوشت: صدراعظم - اين كافي نيست استاينر كه متوجه شده بود تا زمان بركناري آرام نخواهد داشت، به سرعت استعفاي خود را اعلام كرد. بيلد مهارت زيركانه اي در برآشفتن قدرتمندان دارد و با نزديك شدن انتخابات سال 2002 قدرت آن همچنان رو به رشد است. خبرنگاران بيلد به ندرت در مصاحبه هاي خبري حاضر مي شوند. درعوض آنان بي امان در پي ريشه هاي خبر مي روند، بدون خجالت فضولي مي كنند و شيره خبرسازان را مي كشند. اين روزنامه اغلب دستور كار بقيه رسانه ها و نخبگان سياسي را معين مي كند. كاي ديكمان سردبير بيلد گفت: هدف بيلد يافتن موضوعهايي است كه مردم را تكان مي دهد. ما عملكرد سياستمداران را از هرگونه طيف از چپ و راست با نگاه انتقادي دنبال مي كنيم و مي كوشيم بر نقايص انگشت بگذاريم. وي گفت علت نيرومندي بيلد اندازه و ديدگاههاي روشن آن ديكمان است خاطرنشان كرد: اين روزنامه هيچ وابستگي سياسي ندارد و اين اتهام را رد كرد كه بيلد از قدرت خود به طور شنيعي استفاده مي كند يا دنبال كساني است كه با عقايد آنان مخالف است. ديكمان يادآوري كرد: ما مي كوشيم نمونه هاي تكبر ناشي از قدرت را برملا كنيم. هدف بيلد آن است كه رسانه اي مهم براي شكل دهي به افكار باشد. ما اول حقايق را عرضه مي كنيم. گزارشهاي ما انتقادي است، اما تحت تاثير كسي قرار نمي گيريم. به عنوان بزرگترين روزنامه، صداي ما بلند است، اما كسي نبايد از ما بترسد. رهبران مي لرزند با اين حال رهبران چپ گرا مانند شرودر و راستگرا مانند خلف وي هلموت كهل در برابر بيلد لرزيده اند. اندازه بسياري از مطالب آن به ندرت بيش ازكلمه 100 است. كهل يكي از دبيران سابق روزنامه بيلد را به عنوان سخنگوي خود استخدام كرد تا بتواند با روزنامه راه بيايد. اما بيلد يك بار عكسي از وي در حالت خوابيده بر پشت چاپ كرد و زير عكس تيتري نوشت كه از نقض وعده انتخاباتي وي در افزايش ماليات انتقاد كرده بود. وقتي كهل به سردبير تلفن كرد تا از مطلب شكايت كند، وي صداي تلفن را در بلندگو انداخت و تمام اعضاي تحريريه شاهد حملات لفظي وي بودند. از قول شرودر پيش از زماني كه در سال به 1998 قدرت رسيد نقل مي شد كه يك راهكار رسانه اي موفق در آلمان شامل پوشش مناسب خبري در بيلد، شماره روز يكشنبه آن و تلويزيون وابسته به آن است. لوتزاربينگ استاد روزنامه نگاري دانشگاه آزاد برلين گفت: شرودر از اهميت اين روزنامه آگاه است و مي كوشد از آن به نفع خود استفاده كند. اين روزنامه نفوذ باورنكردني دارد. پارسال شرودر مصاحبه خود را براي آزمايش طرح مقابله با كساني كه حق بيكاري دريافت مي كنند اما از كاري كه به آنان پيشنهاد مي شود، سر باز مي زنند، استفاده كرد. او گفت: هيچ كس حق ندارد تنبل باشد. واكنش به اين طرح آن قدر منفي بود كه وي به آرامي از خير آن گذشت. اربينگ گفت: بيلد به همان اندازه كه اطلاع مي دهد، سرگرمي فراهم مي كند. اما آنچه اغلب ناديده گرفته مي شود، اين است كه چگونه ساير روزنامه نگاران آن را مي خوانند و استفاده مي كنند، يعني چقدر به عنوان منبع خبري براي ساير نشريات مورد استفاده قرار مي گيرد. شرودر نيز براي دوري از اين روزنامه و تيترنويسان خطرناك آن به زحمت افتاده است. بلا اندا سخنگوي شرودر كه پيشتر شش سال در بيلد كار كرده است، معتقد است: بيلد مي تواند روندي را تقويت كند، اما بعيد است بتواند به تنهايي روندي را پديد آورد. با اين حال، وي تصريح كرد، بيلد يكي از نشرياتي است كه وي هر روز مي خواند. با وجودي كه استاينر جنجال خاويار از نيروهاي كاري پشت پرده در دفتر صدراعظم و معمار اصلي سياست خارجي شرودر بود، پس از آنكه بيلد دوباره ماجرا را در صفحه اول درج كرد، صدراعظم گذاشت وي سقوط كند. مشهور كردن افراد سياستمداران به هيچ وجه تنها هدفها نيستند. بيلد ماجراهاي جنجالي را در مورد زندگي شخصي بوريس بكر، پدر اشتفي گراف، فرانتس بكن باوئر و اوتمار هيتزفلد مربي باشگاه فوتبال بايرن مونيخ برملا كرده است. به علاوه بيلد پايان كار كريستف دام مربي سابق تيم ملي آلمان را تصريح كرد. چاپ بي امان مطالب در بيلد در مورد اعتياد دام سبب شد وي به استفاده از كوكائين اعتراف كند. اما بخش شايعات روزنامه كه در خلال ماهي 11 كه از آمدن ديكمان مي گذرد، كل صفحه آخر را دربرگرفته است، افراد زيادي را مشهور كرده يا از قله شهرت به پايين كشيده است. بيلد برخي افراد مانند هنرپيشگان را از گمنامي به شهرت رسانده است. مترجم: وحيدرضا نعيمي