Hamshahri corpus document

DOC ID : H-801023-53607S11

Date of Document: 2002-01-13

گشتي در دنياي خبرها رانندگي با سرعت بيشتر در ايتاليا رم - براساس قانون راهنمايي و رانندگي جديد ايتاليا، رانندگان خواهند توانست با سرعت 150 كيلومتر در ساعت حركت كنند، امااگر در حين صحبت كردن با تلفن همراه در حال رانندگي ديده شوند، ممكن است گواهينامه آنان باطل شود. البته قانون جديد از يك سال ديگر در اين كشور به اجرا درخواهد آمد. در برخي قسمت هاي اتوبان هاي آلمان، به هيچ وجه محدوديت سرعت وجود ندارد و از اين نظر قانون رانندگي جديد ايتاليا از قانون آلمان عقبتر است. با اين حال شماري از گروهها از بالا رفتن سطح مجاز سرعت انتقاد براساس كرده اند قانون جديد، چند بار تخطي از مفاد قانون از جمله صحبت با تلفن همراه حين رانندگي به باطل شدن گواهينامه خواهد انجاميد. شهرداران كنيا بيكار مي شوند نايروبي -طرح پيشنهادي كه براساس آن روساي نهادهاي مدني در كنيا بايد داراي مدرك دانشگاهي باشند، باعث خشم شهرداران اين كشور شده است كه اغلب فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند. از 46 شهردار شهرهاي كنيا فقط دو نفر داراي مدرك دانشگاهي هستند و اگر پيشنهاد جديد قانون شهرداري به تصويب برسد، بسياري از آنان شغل خود را از دست خواهند داد. جوآكچ معاون شهردار نايروبي گفت: مدرك دانشگاهي قدرت راهبري به شخص نمي دهد. قدرت راهبري ذاتي است و افزود: بسياري از افراد مشهور مانند چرچيل تحصيلات دانشگاهي اتحاديه نداشتند اعضاي شوراهاي شهر تانزانيا خواهان آن شده است كه معيار تحصيلي تا حد پايان دوره متوسطه و مدرك مهارت هاي مديريتي پايين آورده شود. بي. بي. سي سرود ملي انگليس را پخش كند لندن - گروهي از نمايندگان پارلمان انگليس خواستار آن شده اند كه تلويزيون بي بي سي در پايان شب سرود ملي كشور را پخش كند. انگليسي هاي بالاي سال 30 به ياد مي آورند كه در گذشته و در پايان برنامه هاي شبانگاهي تلويزيون بي بي سي، سرود ملي موسوم به خدا ملكه را حفظ كند پخش مي شد. اما حالا پس از سال ها، بي بي سي در سراسر ساعات شبانه روز برنامه پخش مي كند. اندرو روزين دل طرحي را روز جمعه مطرح كرد كه بي بي سي را ملزم مي كند در پايان نيمه شب سرود ملي را پخش كند. بيش از 40 نماينده طرح ياد شده را امضا كرده اند. آنان اقدام بي بي سي را در قطع پخش سرود ملي شرم آور خوانده اند. انتقاد از مدير سلماني نيكوزيا -مدير مدرسه اي در قبرس دانش آموزان پسر را واداشت موهاي خود را كوتاه كنند. وي در جريان امتحانات آخر سال دانش آموزان را تهديد كرد اگر موهايشان را كوتاه نكنند، بايد مجددا در امتحانات شركت كنند. اكنون يك گروه دفاع از حقوق بشر از كار اين مدير انتقاد كرده است. مدير ياد شده در جريان امتحانات به تمام دانش آموزان قيچي داد و از آنان خواست بلندي موهاي خود را كوتاه كنند. دانش آموزان هم مجبور شدند با اكراه تمام به اين دستور تن در دهند. به گفته برخي دانش آموزان، مدير مدرسه خود شخصا موهاي دو دانش آموز را كوتاه كرد. اعضاي يك گروه حقوق بشر در گزارشي كه در اين زمينه منتشر كردند، از اين كار به عنوان اقدامي تحقيرآميز ياد كردند.